Praha, 8.dubna 2020 - Evropská komise v rámci svého Akčního plánu pro posílení právního státu v rámci EU zpracovává výroční zprávu o stavu právního státu v jednotlivých členských zemích. Ke zprávě mohou připojit svůj názor také jednotlivé tzv. „zúčastněné strany“, a to pomocí formuláře přímo na stránkách Komise. Protože jsou ale stránky pouze v angličtině, rozhodl se europoslanec Mikuláš Peksa odstranit jazykovou bariéru, a ulehčit tak cestu všem, kteří by chtěli podnět Komisi zaslat.

„Jazyková bariéra, ale zejména malé povědomí o tomto projektu by mohlo mít za následek velmi malou míru zapojení zúčastněných stran. A to by byla velká škoda a především promarnění skvělé příležitosti. Na naší stránce pravni-stat.mikulas-peksa.eu se snažím vysvětlit záměr průzkumu v češtině a nabízím možnost případného překladu a pomoci při odevzdání podnětů Komisi,“ uvádí Peksa.

Témata, o která se v souvislosti s právním státem Komise zajímá, jsou rozdělena do čtyř pilířů. „Komisi nejvíce zajímá pohled zúčastněných stran, tedy typicky firem, spolků a neziskových organizací, na soudní systém, protikorupční fungování státu, pluralitu médií a ostatní záležitosti týkající se systému kontrol a záruk. Jedná se vlastně o ‚průzkum terénu‘, kde Komise prosí o pomoc a předpokládá, že ji občanská společnost upozorní na případné nedostatky, či dokonce prohřešky ve fungování právního státu. Bylo by skvělé, kdyby názory a námitky, které mnoho neziskových organizací skutečně má, byly právě touto ‚mimosoudní‘ formou Komisi sděleny. Velmi se tím zvyšuje šance, že budou dané záležitosti napraveny. Samotné vyplnění formuláře bude trvat několik minut, dopady následných kroků Komise ale můžou zlepšit náš život v EU na mnoho dalších let,“ dodává Peksa.