Brusel/Štrasburk, 16. září 2021 – Evropský parlament se shodl na potřebě vytvoření nového nezávislého etického orgánu, na jehož vytváření se podílel i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Návrh o vzniku jednotného a nezávislého evropského etického orgánu teď míří k Evropské komisi, která by měla na základě doporučení Evropského parlamentu na konci roku zveřejnit svůj vlastní legislativní návrh.

Nový orgán má především dohlížet na etická pravidla v orgánech EU a skoncovat se současným systémem sebekontroly institucí, který podle europoslance Mikuláše Peksy postrádá transparentní a efektivní nástroje. Půjde tak o důležitý orgán pro posílení důvěry občanů v EU a ochranu evropských institucí před střetem zájmů.

„Evropské orgány a instituce mají dlouhodobě obrovský problém s dodržováním svých vlastních etických zákonů. Existuje celá řada známých případů, kdy evropští politici a úředníci zneužívali svých pozic a kontaktů k lobbování pro zájmové organizace. Momentální etické orgány takové případy nedokážou reálně postihovat a jsou navíc velice zaujaté – ve většině případů jednotlivé instituce soudily samy sebe,“ upozorňuje europoslanec.

„Momentální podoba rezoluce obsahuje většinu našich priorit a prosazuje jednotný a nezávislý orgán se širokým osobním a materiálním rozsahem šetření a pravomocemi vyšetřovat z vlastní iniciativy. Chceme situaci zjednodušit, spojit jednotlivé etické komise působící roztříštěně v rámci různých institucí a vytvořit jednu, která bude hlídat pravidla napříč všemi evropskými orgány. Dlouhodobě potřebujeme zajistit, aby všechny evropské instituce používaly transparentní účty, bránily kumulaci funkcí a zveřejňovaly majetková přiznání politiků a zápisy ze setkání s lobbisty,“ vysvětluje Peksa.

„Velice mě těší, že se přes všechny úpravy do finální verze dostal i můj vlastní návrh v oblasti transparentnosti. Ten zajišťuje, aby orgán zveřejňoval všechna doporučení, výroční zprávy a vše ostatní ve strojově čitelném otevřeném formátu dat, který bude k dispozici všem občanům. Zároveň doporučuje, aby veškerý vyvinutý software byl k dispozici jakékoliv evropské instituci, která si o něj zažádá,“ dodává Peksa, který na návrhu etického orgánu pracoval.

Konzervativní strany jako EPP (evropští lidovci), euroskeptická ECR (kam patří česká ODS) či nacionalistická ID (jako je česká SPD) nový nezávislý orgán nepodporují.