Praha, 14. května 2020 - Evropský parlament v těchto dnech hlasuje o podobě budoucího plánu opatření na minimalizaci dopadů koronavirové pandemie (tzv. Recovery plan). V rámci tohoto plánu budou členským státům vypláceny miliardy eur.

„Je zcela zásadní, aby tyto prostředky byly transparentně přiděleny a neskončily na účtech různých svěřenských fondů a podobně. Piráti proto v souladu s vlastní frakcí Greens/EFA navrhují pět zásadních pravidel, která by měla příjem jakýchkoli prostředků podmiňovat,“ uvádí pirátský eruoposlanec Mikuláš Peksa.

5 podmínek:

  • Všechny velké podniky, které mají místo podnikání v několika zemích, musí zveřejňovat údaje týkající se globálního rozdělování příjmů, zisků, zaplacených daní a hospodářské činnosti mezi daňovými jurisdikcemi, ve kterých jsou tyto podniky činné.

<embed alt="Zásady podnikání" embedtype="image" format="left" id="10126" />

Důvod: Unijní finanční podpora musí být rozdělena mezi státy férově. Není přípustné, aby se čerpání optimalizovalo následným přelivem prostředků mezi jednotlivými podniky v různých státech.

  • Žádné dotace pro firmy v daňových rájích.

<embed alt="" embedtype="image" format="left" id="10127" />

Důvod: Společnosti, které neodvádí daně v Evropě, neměly by ani čerpat její dotace.

  • Stop výplatám dividend, bonusů a zpětnému odkupu akcií min. na dva roky (resp. do konce krize).

<embed alt="Stop výplatám dividend a bonusů" embedtype="image" format="left" id="10128" />

Důvod: Firmy se nesmí stát "průtokovým ohřívačem dotací“. Dotace nyní musí sloužit zejména investicím, nikoli vylepšování cash-flow akcionářů.

  • Přijetí zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a přijetí evropské směrnice o neúčetním výkaznictví.

<embed alt="Zásady podnikání OSN" embedtype="image" format="left" id="10129" />

Důvod: Evropské peníze musí směřovat pouze do etického podnikání, které zaručuje dodržování lidských práv a poskytuje veřejnosti jasný plán, jak společnosti plánují dostát své povinnosti náležité péče v kontextu environmentálních, sociálních a lidských práv ve všech fázích dodavatelského řetězce.

  • Přijetí pravidel proti zneužívání.

<embed alt="Pravidla proti zneužívání" embedtype="image" format="left" id="10130" />

Důvod:Pokud bude u podniků, které veřejné prostředky obdrží později zjištěno, že výše zmíněné požadavky neplní, bude od nich vymáhána náhrada těchto prostředků.