Praha, 8. června 2021 – Místopředseda Petičního výboru František Elfmark se dnes na veřejném slyšení setkal s iniciátorkou petice za dodržování lidských práv v Číně paní Veronikou Sunovou. Petice žádá o jednání českých ústavních činitelů s představiteli čínské vlády o dodržování lidských práv v Číně a o přijetí zákona zakazujícího provozování transplantační turistiky do Číny. Petici s více než 150 tisíci podpisy dnes projednal Petiční výbor, který vydal usnesení odsuzující pronásledování, věznění a mučení následovníků meditační praxe Falun Gong a násilné odebírání orgánů všem čínským vězňům, kterých se již 20 let dopouští čínský režim. Výbor vydal také doporučení Poslanecké sněmovně k vyjádření nesouhlasu s pronásledováním učení Falun Gong, jeho následovníků a dalších pronásledovaných lidí.

„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním nebo náboženskými úkony. To je základní lidské právo v České republice, a myslím si, že toto právo by měl mít každý nárok na celém světě. Proto jsem rád že Petiční výbor mimo jiné přijal i usnesení, ve kterém doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu anebo vyjádřila morální podporu lidem, kteří jsou v Číně pronásledování, mučeni a zabíjeni pro své orgány jen proto, že se věnují meditační praxi Falun Gong,” uvedl místopředseda Petičního výboru František Elfmark, který je rovněž zpravodajem této petice.

Učení Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli, zakořeněná v tradiční čínské kultuře a hodnotách buddhismu a taoismu. Falun Gong povzbuzuje lidi, aby dodržovali morální principy, jako je pravdivost, soucit a snášenlivost. Příznivci Falun Gongu však dlouhodobě čelí represím ze strany čínské vlády, a to až do té míry, že jsou vězněni, mučeni, a dokonce jsou jim nedobrovolně odebírány orgány pro transplantace.