Praha, 2. října 2019 – Poslanec Pirátů Lukáš Bartoň byl dnes jednomyslně zvolen předsedou Podvýboru pro regionální školství, který se zabývá mateřskými, základními a vyššími odbornými a středními školami. Prioritně se chce věnovat kvalitě vzdělávání, nastavení maturit a zanedbávané komunikaci se spolky zabývajícími se školstvím.

„Tento podvýbor v minulosti nebyl dostatečně aktivní, mým cílem je jej oživit a skutečně tu aktivně projednávat kvalitu vzdělávání. Dále také aktuální témata, mezi která bezpochyby patří zákon o pedagogických pracovnících či nastavení podoby maturit v českých školách, kde jsem již předložil poslanecký návrh zákona ponechávající možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Velkou výzvou jsou rovněž strategické dokumenty a dlouhodobé záměry řešící podobu školské soustavy. Zároveň chci, aby podvýbor začal naslouchat organizacím pro regionální školství, což bylo doposud zanedbáváno,” uvádí Bartoň.