Praha, 22. listopadu 2019 – Likvidace dolu Frenštát dostala konkrétní obrysy. OKD během následujícího půl roku aktualizuje projektovou dokumentaci likvidace hlavních důlních děl. Na kulatém stole pořádaném Pirátem Lukášem Černohorským se na tom včera shodli představitelé beskydských obcí, ministerstev, báňského úřadu i OKD. „Mým cílem bylo zprostředkovat dialog a celý proces nastartovat, a to se dnes povedlo. Zavřít důl samozřejmě nelze jen tak. OKD tedy začne vyřizovat nejdříve nezbytnou administrativu. Jen tato fáze podle OKD potrvá tři roky a další tři roky potrvá samotná fyzická likvidace po skončení administrativní části,“ komentoval poslanec Pirátů Lukáš Černohorský, který kulatý stůl k likvidaci dolu Frenštát svolal už podruhé. Chce tak pomoci místním obcím, které se o uzavření dolu a odstranění největších černých staveb v Česku snaží už 13 let.

Zástupci těžařské společnosti představili tři varianty možného vývoje. Nejobávanější varianta dobývání zásob černého uhlí pod Beskydy by znamenala kromě nevratných dopadů na životní prostředí v chráněné krajinné oblasti také miliardové ztráty. Se zásobami navíc nepočítá ani Státní surovinová politika.

„Pokud pomineme všechny další dopady, těžba uhlí pod Beskydy by byla tak ztrátová, že takřka nepřipadá v úvahu. To všichni potvrzují,” dodal Černohorský.

Udržovací režim v zakonzervovaném dole vyjde každoročně na 32 milionů. Je totiž nezbytné odvětrávání, čerpání důlních vod a další zabezpečovací práce. Technická likvidace dolu by podle OKD znamenala jednorázový náklad necelých 200 milionů. Hotová by mohla být za šest let.

„Když si to spočítáme, definitivní uzavření dolu je nejen nejlepší variantou pro nás a naše občany, ale je v dlouhodobém horizontu také variantou nejhospodárnější,“ komentoval jednotlivé možnosti dalšího vývoje starosta obce Trojanovice Jiří Novotný, který byl s výsledkem podle svých slov spokojený.

„O dalším vývoji rozhodnou akcionáři OKD. Tedy státní společnost Prisko. Je to ale slibný začátek. Jakmile bude dokončena dokumentace, následovat bude proces EIA, kde ministerstvo životního prostředí posoudí vliv záměru na životní prostředí, a pak správní řízení. Teprve poté by se mohlo začít se samotným odstraněním těžních věží a dalších staveb v areálu dolu Frenštát. Pozemky by nadále zůstaly v majetku OKD, mohly by pak být nabídnuty k prodeji,“ uvedl Černohorský. Další setkání plánuje uskutečnit v červnu následujícího roku.