Praha, 26. května 2021 - Dnes večer na plénu Sněmovny proběhla volba členů sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Za Piráty byl nominován a zvolen František Elfmark, poslanec ze Zlínského kraje, který se dlouhodobě zabývá životním prostředím i samotnou zářijovou havárií.

„Do komise jsem se přihlásil, protože věřím, že katastrofa na Bečvě a zejména postup zúčastněných orgánů musí být řádně přezkoumán. Vyšetřovací komise bude mít jedinečný přístup k dokumentům dokládajícím průběh zajištění a šetření havárie, můžeme se podívat na to, jaké přesně kroky byly v jakém čase vykonány a jak byly zdokumentovány. Komise může svá zjištění předat policii, v případě nalezení pochybení může podat trestní oznámení. Znovu bych chtěl zdůraznit, že komise nemá ambici nahradit ve vyšetřování policii ani komplikovat její práci, nemá k tomu ani pravomoci. Určitě nás však bude zajímat znalecký posudek, který policie obdržela od soudního znalce Jiřího Klicpery a který by měl být hlavním podkladem pro nalezení viníka a příčiny havárie. Uvidíme, zda v posudku či dalších dokumentech nalezneme jasné důkazy a odpovědi, na které všichni čekáme,“ řekl František Elfmark, člen sněmovního Výboru pro životní prostředí.