Praha, 7. srpna 2019 – Už 12 let trvají snahy o zahájení těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Jedná se přitom o lokalitu v těsné blízkosti nenahraditelných pramenišť pitné vody pro 140 tisíc lidí. Celý proces provází celá řada pochybných kroků orgánů ochrany přírody, ochrany veřejného zdraví, vodoprávních úřadů i orgánů státní báňské správy. Na ně dlouhodobě upozorňují starostové dotčených 57 obcí, vodárny a spolu s Piráty i někteří politici z regionu. Nyní se navíc objevily další okolnosti, které spojují těžaře s holdingem Agrofert. Pirátský poslanec Radek Holomčík se po spolupráci se senátorkou Annou Hubáčkovou obrací s otevřenou interpelací na ministra životního prostředí Richarda Brabce, ve které žádá o vyjasnění celé situace.

„Ministerstvu životního prostředí a dalším dotčeným orgánům dlouhodobě vytýkáme nedodržování principu předběžné opatrnosti, ignorování odborných posudků a stanovisek odborných organizací, neochotu k veřejné oponentuře EIA i rozpor postupu ministerstva ve vztahu k Národnímu akčnímu plánu pro adaptaci na klimatickou změnu,“ vyjmenoval problematické body celé kauzy Holomčík.

Vedle toho také Holomčík upozornil na podezřelé obchodní vazby mezi těžařskou společností a společností Agrofert, které dále znevěrohodňují rozhodování orgánů státní správy: „Společnost AGP Beton s.r.o. ovládaná Františkem Jampílkem sídlí v budově, kterou vlastní společnost z koncernu Agrofert. Společnost AGP Beton navíc dříve patřila pod Agrofert, než ji v roce 2017 prodal společnosti České štěrkopísky spol. s.r.o. ovládané právě Františkem Jampílkem. Vzniká podezření, že Jampílek je tímto úzce provázán právě s koncernem Agrofert. Vzniklá podezření jsou o to vážnější, že se bavíme o jednom z nejsušších regionů České republiky. I proto jsme zvolili cestu veřejné interpelace.“