Praha, 24. května 2018 – Pirátský poslanec Jan Lipavský dnes interpeloval ministra školství v demisi Roberta Plagu kvůli branným dnům, které pro děti základních škol pořádá spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Lipavský upozornil, že se jedná o extremistický spolek, který veřejně vystupuje proti NATO i členství v EU a otevřeně podporuje agresivní kremelskou politickou linii.

Znění interpelace:

„S velkým znepokojením jsem zaznamenal zprávu, že spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír pořádá na základních školách v Moravskoslezském kraji ‚branné dny’‚ pro žáky základních škol. Tento spolek, ačkoliv snad název naznačuje, že by mohl mít něco společného s českými ozbrojenými silami, je ve skutečnosti extremistická organizace, která nemá s Armádou ČR nebo Aktivními zálohami AČR zhola nic společného. V lepším případě dělá českým vojákům ostudu.

Jde o otevřeně extremistickou organizaci, kterou Ministerstvo vnitra ČR popisuje jako paramilitární a domobraneckou, usilující o navázání kontaktů s příslušníky bezpečnostních složek, zejména pak s obecní policií a Policií ČR. Zástupci spolku jsou v přímém kontaktu s představiteli separatistických republik na Ukrajině. Teď se aktivity této organizace očividně rozšiřují ze separatistických republik na české základní školy. V zájmu extrémistů už nejsou jen policisté, ale i žáci základních škol.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání z března 2017 je však uvedeno: ‚Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně kolektivní obrany.’

Organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír se otevřeně staví proti EU i NATO a současně se snaží podkopávat legitimitu české politické reprezentace. Na jejich oficiálním webu se píše, že ‚nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici‘. České školství musí nadále zůstat ideologicky neutrální a rozhodně nesmí být v rozporu se strategickými zájmy naší země.

Pane ministře, ve Vašem rezortu nyní aktivně působí otevřeně extremistický a nebezpečný spolek, který nejenže dělá ostudu naší armádě, aktivním zálohám a naší zemi, ale navíc ještě indoktrinuje žáky základních škol. Vy, jako ministr školství, i když v demisi, nesete zodpovědnost za budoucnost a další hodnotový vývoj všech žáků. Vzniká zde problém, který nemůžeme a nesmíme ignorovat. Do českých škol nám zvolna proniká nepřátelská propaganda.“