Ústí nad Labem, 2. února 2018 – Ústecký Pirát Lukáš Blažej uspěl u soudu s žalobou proti Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Zastupitelstvo totiž dlouhodobě neumožňovalo občanům vystoupit v rozpravě k programu jednání. Dosud účelově přesouvalo diskuzi do závěrečného bodu „Různé“, kdy většina zastupitelů opustila zasedání, které se tím stalo neúsnášeníschopné. Postup zastupitelstva byl podle soudu nezákonný a nemůže v něm pokračovat.

„Jsem samozřejmě rád, že soud žalobě vyhověl. Mrzí mě ale, že se občané musí 28 let po sametové revoluci soudit o to, aby vůbec mohli mluvit ke svému zastupitelskému sboru. Aktuální rozsudek znamená dílčí vítězství nad arogancí moci a přezíravostí,“ uvedl student právnické fakulty Lukáš Blažej, který se od roku 2014 věnuje komunální politice v kontrolním výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – město za hnutí PRO! Ústí.

Ústecká veřejnost měla dosud možnost vyjádřit se na zastupitelstvu v bodě Různé. Ten zastupitelé pravidelně zařazovali na konec programu jednání. Bohužel se stalo pravidlem, že zastupitelé na začátku tohoto bodu odešli a zasedání bylo neusnášeníschopné. Občané tím přišli o možnost zastupitelstvu sdělit své podněty, pokud se nevztahují k některému z projednávaných bodů. Tento argument vyjádřil v rozsudku i Krajský soud v Ústí nad Labem: „Pakliže se občané v souladu s jednacím řádem přihlásí o slovo, mají právo se ke schvalované náplni jednání vyslovit a není možné jim v tomto směru udělit slovo toliko v nenárokovém bodu programu „Různé“ zařazovaném zpravidla až na konci zasedání.“ Kromě toho, že soud uznal postup zastupitelstva za nezákonný a zakázal v této praxi pokračovat, musí žalovaná strana zaplatit náhradu nákladů ve výši 26 tisíc korun. Proti rozhodnutí může také podat Kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnešním dnem.

Kvůli upírání možnosti vyjadřovat se k bodům programu zasedání či vyjádřit se k jiným problémům vznikla petice opozičního uskupení PRO! Ústí, která získala přes 500 podpisů. Občané v petici usilovali o změnu jednacího řádu tak, aby diskuse občanů na zastupitelstvu probíhala v konkrétně stanovený čas. Zastupitelstvo petici projednalo a nevyhovělo jí. Soudní spor tudíž dosáhl toho, čeho se občanům prostřednictvím petice dosáhnout nepodařilo.

<h3>Odkazy</h3>