Praha, 2. ledna 2018 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes písemně interpeloval předsedu vlády Andreje Babiše ohledně navrhované novely jednacího řádu Vlády ČR. Materiál předložený ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem má zrušit jmenovité hlasování vlády i jeho uvedení v zápise z jednání. Premiér Babiš tak dle Pirátů omezuje transparentnost jednání vlády, tedy i přístup veřejnosti k informacím a především odpovědnost ministrů za své konání.

„Ministr spravedlnosti navrhuje v této novele, navíc připomínkované přes vánoční svátky, zrušit jmenovité hlasování členů vlády, s čímž zásadně nesouhlasím. Ministři dosud samostatně rozhodovali například o nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách, o dotacích nebo výdajích organizační složky státu a dalších důležitých agendách. Rozhodování vlády díky této novele nebude transparentní a nebude dohledatelná odpovědnost jednotlivých členů vlády. Jmenovité hlasování patří k fungující a osvědčené praxi jak v dosavadní vládě, tak ve výborech Poslanecké sněmovny PČR. Pokud bude zrušeno jmenovité hlasování vlády, nebude u zásadních rozhodnutí vlády možné určit žádné zodpovědné osoby,” uvádí Michálek.

V předloženém návrhu navíc zcela chybí zdůvodnění, proč má být jmenovité hlasování zrušeno. Odpovědnost ministrů za přijatá rozhodnutí je dle Pirátů základním předpokladem zpětné vazby fungování demokratického státu a není zbytečnou administrativní zátěží, o které se mluví v tiskové zprávě vlády.

„Zrušení jmenovitého hlasování vlády o zásadních záležitostech nás neposouvá k efektivnímu státu, ale naopak ho spíše lze přirovnat k druhému zhasnutí a návratu do divokých 90. let. Žádám Vás, abyste při projednání návrhu novely jednacího řádu vlády z pera ministra spravedlnosti navrhl a ve vládě prosadil vypuštění ustanovení novely,” uvádí Michálek v textu určeném premiérovi.