Praha, 10. října 2018 – Ústavně právní výbor dnes z iniciativy Pirátů schválil žádost vládě, aby řešila problémy, které způsobují obsoletní právní předpisy. Jde o zákony, které náš právní řád převzal z rakouského mocnářství a smetí, které se nahromadilo v zákonech v dobách první republiky a socialismu. Ministerstvo vnitra odhaduje celkový počet celostátních právních předpisů na 38 000, z toho cca 9 000 platných. To znamená, že právní řád obsahuje asi 29 000 mrtvých právních předpisů.

Sněmovna se teď připravuje na elektronické přijímání zákonů v e-Legislativě a ministerstvo vnitra začíná mapovat, jak se zákony ve Sněmovně tvoří. Díky tomu se nám podařilo konečně vyzvat vládu, ať zahájí generální úklid právního řádu, protože i soudci upozorňují, že naše zákony jsou džungle, ve které se laik ani právník nemůže vyznat. Považuji to za lepší řešení než partyzánsky rušit staré zákony dalšími novými zákony poslaneckou iniciativou, jak to chtěla ODS, podle které mělo být zrušeno 150 zákonů z roku 1919.

Vedle toho se nám podařilo zajistit, že i po spuštění projektu bude moci kdokoliv z řad občanů a zájmových skupin připravit návrh pro poslance. Nechceme, aby Sněmovna byla zlatou klecí a naopak podporujeme participaci. Původní návrh počítal s tím, že počítačový program na tvorbu legislativy bude možné nainstalovat pouze na 12 tisíc počítačů. Projekt e-Sbírky má bohužel zpoždění a jeho zavedení vláda navrhla odložit o rok na 2021 a ani u něho není jasné, zda se termín stihne. Návrh změnového zákona bude Sněmovna projednávat na příští schůzi.