Praha, 13. května 2019 - Pirátský poslanec Mikuláš Peksa a senátor Marek Hilšer dnes představili návrh zákona, kterým chtějí omezit obchod s orgány a přidat do českých zákonů mechanismy, které umožní skutečně uplatňovat sankce. Návrh počítá se zřízením komise, která rozhodne o problematických státech z pohledu kupčení s orgány a vytvoří seznam rizikových zemí.

„Je veřejným tajemstvím, že v Číně kvete obchod s orgány politických vězňů, na němž vydělávají exponenti komunistického režimu. Nemůžeme-li páchání těchto zločinů ovlivnit přímo, je naší morální povinností připojit se k demokratickým státům, které již přijaly legislativu na potírání orgánové turistiky. Vystupujeme-li zásadně proti mezinárodnímu obchodu se zvířaty, nesmíme tolerovat obchod s lidskými orgány,” uvedl senátor Marek Hilšer.

„Doposud v Česku neexistovala možnost postihnout případy, kdy si někdo nechá za úplatu transplantovat orgán v zahraničí. Považujeme za nezbytné postihnout chování člověka, který se takto nepřímo podílí na nelegálních transplantacích či přímo vraždě. Proto jsme společně se senátorem Hilšerem připravili novelu transplantačního zákona a trestního zákoníku tak, abychom tento fenomén postihovali. Po vzoru řady států, například Izraele, se chceme připojit k zemím, které tuto situaci hodlají řešit,” řekl pirátský poslanec Mikuláš Peksa.

Jádrem návrhu je ustanovení komise, která rozhodne o tom, které státy jsou z hlediska kupčení s orgány od nedobrovolných dárců bezproblémové a které naopak mají systematický problém. Pro transplantaci v těchto státech by pak bylo třeba zvláštní povolení. V tuto chvíli je už kupčení s orgány trestné, ale chybí možnosti, jak daný problém řešit.