Praha, 18. července 2018 – Dle dnes Vládou ČR projednávaných dokumentů plánuje Ministerstvo vnitra ČR přidělit zakázku na vybudování datových center za 42 milionů Kč bez výběrového řízení. Zatímco Ministerstvo vnitra vidí bezpečnostní riziko ve standardním vypsání zakázky, Piráti vidí riziko v neprůhledné vlastnické struktuře i ve vážných finančních problémech společnosti, která je vlastníkem vybraného dodavatele. Zakázky bez výběrového řízení jsou navíc častým předmětem kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu i evropských institucí.

Ministerstvo vnitra se i přes upozornění Jiřího Malého z Národního bezpečnostního úřadu rozhodlo uplatnit výjimku a nehodlá uspořádat standardní veřejnou soutěž. Přitom na konci minulého roku ÚOHS potvrdil vnitru pokutu právě za přidělení IT zakázky bez soutěže. Zakázku na datová centra dnes projedná a zřejmě i podpoří vláda.

„Je nutné objednávat takový hardware či software, ve kterém se nebudou tolerovat chyby a pokud se objeví, tak budou odstraněné. Není možné se snažit je nesystémově “zalátat”. Piráti zkrátka podporují takzvanou otevřenou bezpečnost, zatímco Ministerstvo vnitra v nepřiměřené míře spatřuje bezpečnostní hrozby ve zpřístupnění zadávací dokumentace. Musíme si přestat hrát na to, že systémy jsou bezpečné, když nám to slíbí anonymní dodavatel. Správnou cestou je tvořit systémy bezpečné již svým návrhem, který může být nezávisle posouzen,“

uvádí poslanec Pirátů Ondřej Profant.

Bezpečnostním rizikem naopak může být fakt, že jediným majitelem vybraného dodavatele, kterým je GiTy, a.s., je společnost GiTy Group, a.s., která má vážné finanční problémy. Tato společnost se potýká s dluhy v celkové výši 190 milionů Kč ke konci roku 2015, kdy dodala svou poslední účetní uzávěrku. Společnost dlouhodobě hospodaří ve ztrátě, z čehož pramení neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 60 milionů Kč a značný záporný vlastní kapitál.

„Společnost GiTy Group, a.s. nedodala účetní závěrku za rok 2016 do sbírky listin, čímž porušila rejstříkový zákon a zákon o účetnictví. Zatajování svých finančních výkazů může souviset s vážnou situací, ve které se společnost nejspíš nachází. Důvěru nebudí ani vlastnická struktura společnosti Gity, a.s., která vede do zahraničních destinací. V roce 2012 se k vlastnictví přihlásil Radomír Kovařík, který se portálu motejlek.com snažil doložit, že koupil od dvou firem ze státu Belize anonymní papírové akcie, a proto ovládl společnosti GiTy,“

dodává analytik Pirátů Janusz Konieczny.

Anonymní akcie jsou extrémně neprůhledné, protože majitelem společnosti je ten, kdo je vlastní fyzicky. Piráti jejich využívání kritizují již několik let a v případě nakládání s veřejnými prostředky, jako v tomto případě, jsou vhodnější elektronické formy akcií. Ty umožňují za jednotlivými transakcemi vyhledat elektronickou stopu, a tedy i skutečné vlastníky.