Praha, 14. května 2019 – Poslanec Pirátů Petr Třešňák je autorem návrhu, který zavádí přímou volbu zástupců pojištěnců do správních rad oborových zdravotních pojišťoven. Věcný záměr tohoto zákona představil Třešňák již 20. března na tiskové konferenci se senátorkou Alenou Dernerovou. Ta byla zároveň autorkou ústavní stížnosti, která napadla to, že zástupci klientů pojišťoven si nemohou volit své zástupce. Současný systém obsazování správních rad tak neodpovídá Ústavě ČR, což konstatoval Ústavní soud v září 2018.

„Pojištěnci jsou faktickými akcionáři pojišťoven. Logicky by pojištěnci měli mít možnost podílet se na správě pojišťoven a kontrole vložených financí. Právě to má zaručit návrh na přímé volby zástupců pojištěnců. Ti budou mít jasný mandát a možnost ovlivnit strategii pojišťoven. Zdravotní pojišťovny se tím přiblíží ke konceptu samosprávných institucí, jakými jsou například kraje nebo univerzity. Ty rovněž získávají určitou část přerozdělovaných daní a z nich mohou zajistit služby pro „své akcionáře.” Zdravotní pojišťovny by měly nabídnout pacientovi co nejdostupnější péči v nejkratší době a hlídat kvalitu poskytované péče. Kvalitně obsazená správní rada je prvním krokem k této zásadní změně, kdy pojištěnec začne být vnímán samotnou pojišťovnou jako vážený klient, nikoliv jako někdo, kdo pouze dosypává peníze do systému,” vysvětlil poslanec Petr Třešňák, místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví, účel navrženého zákona.

Piráti preferují elektronický způsob volby do správních rad s doplňkovou možností volit korespondenčně nebo pomocí Czechpointů s tím, že dozor nad těmito volbami by měl Český statistický úřad, který je jako nezávislá instituce nejlepším možným místem k realizaci elektronických voleb.

Proč by se měli lidé zajímat o volbu do své zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovna zásadním způsobem určuje, kde bude dostupná zdravotní péče tím, jakou smlouvu podepíše s poskytovateli zdravotní péče v regionu. Dále pak budou to, jak budou lékaři motivováni pracovat pro konkrétní zařízení i to, jak dlouho bude občan čekat na operaci. Proto by se podle Pirátů každý občan této země měl zajímat o to, jak pojišťovny hospodaří s jeho financemi. Zastoupení pojištěnců ve správní radě zdravotní pojišťovny poskytne lidem větší jistotu, že jejich hlas bude vyslyšen.

Způsob voleb

Nominaci pojištěnce do volby zajistí její první kolo, ve kterém se kandidáti budou ucházet o podporu. Samozřejmě bude možné nominace získat i od Vlády ČR nebo Parlamentu ČR podobným systémem jako v prezidentských volbách. Ti z kandidátů, kteří získají podporu potom postupují do kola druhého, kde jsou vyzváni všichni pojištěnci, kterých se to týká k tomu, aby hlasovali. Ti co získají nejvíce hlasů, se pak stanou zástupci pojištěnců ve správní radě.