AUTOR ČLÁNKU:
JAKUB DUŠÁNEK

Praha, 11. června 2018 – Pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal předložil novelu, která umožní, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech. Dle Pikala je možné, že změna zákona by mohla být provedena již pro nadcházející komunální volby na podzim 2018.

Praha, 11. června 2018 – Pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal předložil novelu, která umožní, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech. Dle Pikala je možné, že změna zákona by mohla být provedena již pro nadcházející komunální volby na podzim 2018.

„Volební senát Nejvyššího správního soudu v řadě svých rozhodnutí dlouhodobě označoval souběžné konání místních referend s volbami za vhodné. A to s odůvodněním, že povedou k vyšší účasti na hlasování, a tedy i k platnosti a závaznosti rozhodnutí přijatých v místním referendu. Nicméně stále platí zákon, podle nějž při souběhu referenda a voleb dochází ke jmenování dvou okrskových komisí. S tím jsou také spojeny nemalé organizační a finanční náklady územních rozpočtů,“ vysvětluje Pikal.

Předkládaný pozměňovací návrh Pirátské strany povede ke zjednodušení souběhu referend a voleb, snížení finanční zátěže obecních rozpočtů a současně lépe naplní účel zákona o místním referendu. Novela má podporu Ústavně právního výboru a také ministra vnitra Lubomíra Metnara.