Praha, 13. května 2019 - Vláda dnes projednala Národní strategii protidrogové politiky, která vznikla pod vedením nové národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové. Podle Pirátů dokument nepřichází s dostatečnými řešeními v oblasti prevence, sociálních služeb zabývajících se uživateli psychotropních látek a postavení konopí v české legislativě. Varují, že jde o bezzubý dokument, který nenabízí potřebná řešení.

Dokument v mnoha částech obsahuje informace o tom, že nabídka nelegálních látek existuje i přes jejich zákaz. Fakticky tak strategie potvrzuje, co Piráti již delší dobu tvrdí, a tedy že represivní politika nefunguje. I tak stát evidentně nehodlá svůj přístup výraznějším způsobem změnit.

„Například již roky podfinancovaná prevence opět nezaznamená zvýšení rozpočtu. Konkrétní změna k lepšímu není vidět ani v oblasti sociálních služeb zabývajících se (i problémovými) uživateli psychotropních látek. Tento sektor, fungující z velké části na bázi neziskových organizací, potřebuje zoufale záštitu a také finance. Státní správa se sice ve svých prohlášeních kasá sliby o prevenci a minimalizaci rizik, nicméně v praxi dává ruce pryč, a práci tak musejí zastat právě neziskové organizace. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že turbulentní vývoj, který v posledních letech ve světě probíhá v kontextu konopí, není ve strategii reflektován vůbec,” uvedla garantka programového bodu Psychotropní látky Jana Michailidu.

„V případě, že se v příštím období dostanou Piráti do vlády, budou i nadále prosazovat racionální politiku v kontextu psychotropních látek včetně zapracování změn Národní strategie protidrogové politiky v kooperaci s odborníky. Jak zaznělo i v dokumentu samotném, měli bychom reflektovat vědecké poznatky. My dodáváme, že bychom to měli dělat nejen na papíře,” komentuje situaci pirátský poslanec a autor pirátského legislativního návrhu, který upravuje pravidla pro pěstování a využití konopí, Tomáš Vymazal.

Konečná podoba strategie je navíc podle odborníků ze zainteresovaných neziskových organizací zoufale nekonkrétní v kontextu výčtu kroků, které by měly vést ke zlepšení situace. Tato podoba strategie je v rozporu s metodikou pro tvorbu strategických dokumentů od Ministerstva pro místní rozvoj – neobsahuje totiž ani vizi vývoje situace v ČR, ani metriky, podle kterých by se mohla úspěšnost strategie posuzovat.

„Tato strategie je extrémně bezzubý dokument, který nejenže nenabízí dostatečná řešení, ale svojí strukturou také odmítá věcnou diskusi a slouží primárně k odvedení pozornosti odborné veřejnosti od toho, že plnění strategie vůbec není cílem,” zhodnotil okolnosti vzniku strategie Vymazal.