Praha, 4. března 2019 – Vláda přišla s dalším návrhem novely služebního zákona, podle kterého by změny platových tříd úředníků již nemusela projednávat vláda a na tyto změny by tudíž bylo mnohem méně vidět. To by vedlo k ještě větší personální nestabilitě a odchodu odborníků do soukromé sféry. Evropská komise přitom minulý týden zveřejnila analýzu hospodářské a sociální situace v ČR, ve které vyjádřila vážné obavy o nezávislost české státní správy. Piráti varují, že současné vládní strany realizují plán směřující k plnému ovládnutí státní správy.

„Postupně jsou vládou realizovány kroky vedoucí k plnému politickému ovládnutí státní správy. Už v předchozí novele měla Evropská komise zásadní výhrady a vláda sdělené informace účelově bagatelizovala. Státní správa dosud mohutně nabírala nové zaměstnance a nyní oznamuje pro změnu propouštění, místo aby se vláda soustředila například na digitalizaci,“ zdůraznil Bartoš a dodal: „Piráti naopak prosazují vytvoření motivačního prostředí ve státní správě, spravedlivý kariérní růst, nastavení odolnosti vůči politickým vlivům a vytvoření státní správy jako atraktivního prostředí pro experty. Pilířem státní správy by měl být propracovaný vzdělávací systém a zaměstnanci, kteří hodlají oznámit nekalosti, by měli získat podporu a ochranu. Bohužel, opak je pravdou.“

Na analytický tým Pirátů se začali obracet zaměstnanci státní správy, kteří upozorňují na podezřelé organizační či personální změny. Často se shodují v názoru, že do klíčových funkcí ve státní správě jsou dosazováni politicky loajální lidé a nezávislí odborníci pak odcházejí. Tyto změny navíc nebývají racionálně zdůvodněné.

„Státní správa se vrací pod vliv politické libovůle a zaměstnanci státní správy, kteří si zaslouží uznání, naopak čelí degradaci,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

V roce 2014 přijala ČR nový služební zákon jako podmínku pro čerpání evropských dotací. Cílem bylo profesionalizovat a odpolitizovat státní správu. Nyní jsou evropské dotace opět v ohrožení. Již v dubnu minulého roku zaslala Evropská komise Ministerstvu vnitra dopis, ve kterém varovala před chystanou novelou služebního zákona. Tato novela vedla například k politizaci státních tajemníků a možnosti jejich jednoduchého odvolání vládou. Státní tajemníci by přitom měli být garantem nezávislosti státní správy na politice. Nyní 27. února 2019 Evropská komise vydala analýzu situace v ČR, ve které uvedla:

„Zmiňovaná novela budí určité obavy, pokud jde o stabilitu a nezávislost státní služby. (…) Česká republika má v rámci EU pořád podprůměrné výsledky v oblasti elektronické veřejné správy. (…) Koordinace a sdílení informací v rámci digitálních veřejných služeb zůstávají nedostatečné.“

Jednou z podmínek při aplikaci zásadních změn ve státní správě bylo doposud jejich projednání vládou. S chystanými změnami tak měli možnost se seznámit nejen koaliční partneři, ale i opoziční strany, novináři či aktivní občané, protože podklady pro jednání vlády jsou zveřejňovány na internetu. Vláda ovšem nedávno předložila návrh další novely, podle které by změny v platové třídě či zřízení služebních míst na dobu určitou již nově neprojednávala vláda. Stačil by pouze souhlas dvou ministerstev.