Praha, 19. prosince 2017 - Piráti sbírají podpisy nutné k předložení návrhu k Ústavnímu soudu na zrušení paragrafů zákona, díky kterému nyní probíhá plošné šmírování občanů. Dostatečný počet podpisů (41) chce strana nasbírat již dnes, během zasedání Sněmovny.

„Dopoledne jsme měli 34 podpisů poslanců, kteří jsou pro zrušení data retention, tedy plošného sledování občanů. Jako první podepsali všichni členové poslaneckého klubu Pirátů, následně TOP 09 a část ODS. Předpokládáme, že během dnešního zasedání Sněmovny nasbíráme potřebné minimum – 41 podpisů,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Autor návrhu, advokát Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe), vysvětluje: „Jde o plošné sledování provozních a lokalizačních údajů, které nás všechny a priori považuje za podezřelé. Přitom nedochází ani k vyšší objasněnosti kriminality. Policie dokáže objasňovat trestné činy i bez těchto údajů. Podle ČTÚ žádaly v roce 2016 oprávněné orgány o údaje v celkem 472 522 případech, a to pouze u mobilních telefonů“.

Pirátský návrh se týká zrušení paragrafů v zákonu o elektronických komunikacích, v zákonu o Policii ČR a v trestním řádu, vedle toho také zrušení vyhlášky o uchování, předávání a likvidaci povozních a lokalizačních údajů. Tyto právní předpisy jsou podle Pirátů také v rozporu s ústavním pořádkem ČR a požadavek Pirátů má oporu i v rozhodnutích Soudního dvora EU, jak poznamenává Ferjenčík: „Je zjevné, že tato ustanovení nejsou v souladu s Listinou základních práv a svobod a garantovaným právem na ochranu soukromí. Dvě rozhodnutí Soudního dvora EU navíc označila samotný princip plošného sběru dat za nepřijatelný, naposledy v prosinci 2016. Považujeme za ostudné, že vláda dosud postoj Soudního dvora EU nereflektovala“.

Ochrana občanů před šikanou a šmírováním je jedním z prioritních programových bodů Pirátské strany. S předložením návrhu Ústavnímu soudu proto Piráti nechtějí otálet. „Podání očekáváme do konce týdne,“ dodává Ferjenčík.