Praha, 30. června 2021 - Piráti a Starostové vyzývají znovu vládu, aby nezaspala v přípravě na podzim a zajistila bezpečný návrat žáků do lavic. Navrhli také opatření, jak toho dosáhnout a zároveň jak dohnat výpadek prezenční výuky, který se řady žáků negativně dotkl. Již v květnu zároveň zveřejnili komplexní program pro vzdělávání v 21. století, jenž zajistí vysokou úroveň školství, dobré podmínky pro učitele a hlavně výuku, která bude žáky nejen bavit a přinese jim dobré uplatnění, ale připraví je na všechny novodobé výzvy.

„Kvůli neschopnosti vlády byly naše školy zavřené téměř nejdéle v celé EU. Společně se Starosty jsme přitom již v březnu předložili kabinetu plán pro bezpečný návrat žáků do škol. Vše dopadlo extrémně negativně na naše děti, kdy až 50 tisíc žáků vypadlo z online výuky. Velký nápor to představovalo i pro rodiče a učitele. To se nesmí opakovat. Vyzýváme proto znovu vládu k přípravě na podzim. Měsíce ji tlačíme k testování ve školách skutečně kvalitními neinvazivními PCR testy jako jsou třeba plivací, kloktací či lízátkové. V případě zhoršení epidemiologické situace musí být vzdělávání dětí naší prioritou. Školy musí mít dostatečnou podporu v zajištění a organizaci výuky. Dlouhodobě navrhujeme posílit pravomocí ředitelů škol, aby měli prostor pro vlastní nastavení rotací tříd, využití méně početných skupin či venkovní výuky s tím, že jim bude i v této souvislosti zajištěna dobrá metodická podpora. Klíčové je také posílit distribuci ochranných prostředků do škol,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík s tím, že v případě zhoršení situace je zcela zásadní zohledňovat lokální epidemiologickou situaci a nejít hned cestou plošných opatření. Důležité je podle něj také to, aby se vláda poučila z minulých chyb a zajistila pro školy lepší podmínky pro distanční vzdělávání.

„Žáci, studenti, jejich rodiče, a především celá vzdělávací soustava se stala obětí neschopnosti vlády v boji s koronavirem. Na rozdíl od většiny zemí se děti do škol v uplynulém školním roce takřka nedostaly a absence otevřených škol bude mít do budoucna fatální důsledky. Již v uplynulých měsících jsme proto navrhovali například letní vzdělávací kempy i opatření pro zajištění doučování v průběhu dalšího školního roku. Ministerstvo školství sice letní vzdělávací kempy zajistilo, ale kromě jejich bezplatnosti nepřišlo s žádným návrhem k podpoře účasti především znevýhodněných skupin žáků a žáků ohrožených školním neúspěchem. Právě v této souvislosti bychom považovali za více než žádoucí zapojit školy, které by i ve spolupráci s místními sociálními službami pomohly tyto skupiny dětí a žáků identifikovat. Vyhlášená výzva sice obsahuje doporučení, aby organizátoři letních vzdělávacích kempů se školami spolupracovali, ale toto doporučení je velmi vágní. Za důležité rovněž považujeme řešit výpadek praktické výuky a efektivně nastavit spolupráci škol se zaměstnavateli, kterou by mělo koordinovat ministerstvo školství ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů,“ popsal poslanec Starostů a nezávislých Petr Gazdík.

Podle Pirátů a Starostů se ale nesmí opomíjet ani dlouhodobé strategie pro zkvalitnění školství. Již v květnu proto představili programové body k této oblasti. „Pokud nám voliči dají důvěru, zajistíme, aby na vzdělávání šlo dlouhodobě minimálně 5 procent HDP. Investice do škol a našich dětí se nám totiž mnohonásobně vrátí. Výuka musí žáky připravit na život a bavit je - chceme proto modernizovat její obsah, zvyšovat atraktivitu výuky a klást větší důraz na aplikaci znalostí, hledání řešení a rozvoj praktických dovedností. Musíme dát také učitelům prostor pro jejich další profesní rozvoj, ulehčit školám od papírování. Chceme rovněž podpořit tvorbu a rozvoj didaktických postupů, které umožní vzdělávání různorodých kolektivů, a posílit důraz na poskytování zpětné vazby žákům ve výuce, aby byl v maximální možné míře rozvíjen potenciál každého žáka. I to může pomoci snížit rozdíly mezi žáky, které současný systém vytváří,“ nastínil Ferjenčík.

„Pracovníci ve školství, žáci i jejich rodiče mají za sebou velmi náročný školní rok. V první řadě si zaslouží ocenění za trpělivost a snahu, jak udržet standard vzdělávání i v nelehké době. A právě proto si zaslouží naše velké díky,” poděkoval na závěr Petr Gazdík.

  • Celý koaliční program ke vzdělávání lze najít ZDE