Praha, 23. března 2021 - Piráti a Starostové dnes představili plán pro bezpečný návrat žáků do škol, až epidemiologická situace dovolí. Podle nich je totiž třeba celou věc připravovat v předstihu, aby vláda nezaspala podobně jako se tomu stalo třeba u testování ve firmách. Proto chtějí o situaci jednat s ministrem školství Robertem Plagou. Zveřejněná strategie stojí na čtyřech pilířích: přípravě testování žáků a zaměstnanců škol, zrychleném očkování učitelů v rizikových skupinách a učitelů pověřených prezenční výukou, masové distribuci ochranných pomůcek. A na posílení pravomocí ředitelů a ředitelek, aby si mohli sami po konzultaci s hygienami a zřizovateli vyhodnotit lokální situaci a nastavit vyhovující systém výuky. Může jít například o rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo i venkovní výuku. Zároveň je nutné školám zajistit potřebnou metodickou podporu, jak mají postupovat.

„Pro děti, rodiče i učitele je distanční výuka stále velmi náročná, přestože v ní došlo od jara minulého roku k výraznému zlepšení. Dlouhodobé uzavření škol a omezení volnočasových aktivit má negativní dopady na psychiku dětí. Na související problémy poukazují psychologové i další experti, slýcháme to z terénu. Z posledních dat České školní inspekce navíc vyplývá, že nejsme v různé míře schopni zapojit do výuky přibližně 60 tisíc žáků: 10 tisíc žáků nám nadále zcela vypadává ze vzdělávání, dalších 50 tisíc žáků se nezapojuje do online výuky v důsledku nedostatečného technického zázemí nebo i klesající motivace. To je alarmující a je třeba zajistit co nejdříve podmínky pro postupný návrat žáků do škol, aby se vše hladce spustilo ve chvíli, kdy pandemie začne polevovat. Ze strany vlády bohužel nevidíme žádný velký pokrok, společně se STAN jsme tak připravili vlastní plán návratu žáků do lavic,“ uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň s tím, že se dokument opírá o čtyři klíčové požadavky.

„Prvním je příprava testování žáků a zaměstnanců škol. Doporučujeme, aby se v počáteční fázi - s ohledem na dostupnost kapacit a testovacích sad - prioritně využily neinvazivní RT-PCR testy (například kloktací testy či testy ze slin). Při rozšíření testování je možné následně využít kvalitních neinvazivních antigenních testů ověřených nezávislými studiemi. Pokud takové testy nebudou k dispozici, stát musí včas avizovat požadovanou kapacitu pro PCR. Součástí strategie musí být i pilotáž ve vybraných školách a lokalitách pro ověření funkčnosti systému. Rodiče musí mít také informace o tom, jaký má testování cíl, jak bude probíhat a jak je bezpečné. Pokud některý z žáků nebude testován, je třeba pro něj zajistit výuku alternativním způsobem. Například s využitím individuálních konzultací, zapojením do distanční výuky (s ohledem na kapacity škol), a to i v menších skupinách s využitím prostor s připojením k internetu. Školy musí dostat podrobnou metodiku, jak ve všem postupovat,“ popsal místopředseda STAN Petr Gazdík.

„Kromě již zmíněného testování je zásadní i posílení pravomocí škol v organizaci výuky, aby si vše mohly školy uspořádat podle lokální situace. A obecně tak, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Školy by tak měly prostor pro vlastní nastavení a úpravu mechanismů rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo venkovní výuky. Podobně klíčové je za nás rovněž urychlit očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol spadajících do rizikových skupin. Či vakcinovat tam, kde se počítá s výhledovým obnovením provozu škol. Zapomenout se nesmí ani na posílení distribuce ochranných pomůcek do škol,“ doplnil Bartoň.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny a bude příznivá epidemiologická situace, je třeba podle Pirátů a STAN diskutovat o tom, které skupiny žáků usednou do lavic jako první. Návrat do škol by měl být podmíněn vývojem epidemiologické situace v daném regionu/lokalitě a umožněn na základě rozhodnutí ředitele školy, zřizovatele a krajské hygienické stanice prioritně pro tyto skupiny:

  • Žáci 1. stupně základních škol.
  • Žáci posledních ročníků středních škol v oborech s odborným zaměřením v rámci přípravy k závěrečným zkouškám a maturitě.
  • Žáci středních škol a studenti vysokých škol v praktické výuce za zpřísněných opatření (praktická výuka v méně početných skupinách).
  • Děti v mateřských školách.
  • Žáci ohrožení školním neúspěchem nebo s psychickými problémy. Prezenční výuka této skupiny žáků by mohla probíhat alespoň částečně ve vybraných dnech buď individuálně, nebo v menších skupinách tak, aby byl zajištěn průběžný kontakt. Tato skupina žáků by byla identifikována školou, případně ve spolupráci s OSPOD nebo místními sociálními službami.
  • Žáci speciálních škol s tím, že by byl jejich návrat do prezenční výuky dobrovolný.
  • Žáci základních uměleckých škol v režimu výuky 1 na 1 (individuální výuka).
  • Zároveň je podle stran třeba myslet i na učitele, rodiče a jejich děti, které se budou nadále vzdělávat distančně. A zajistit jim odpovídající podporu.

Podrobnosti k plánu Pirátů a STAN pro bezpečný návrat žáků do škol naleznete ZDE.