Praha, 5. srpna 2021 – Poslanecká sněmovna bude v pátek na mimořádné schůzi k novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí jednat o návrhu Olgy Richterové a dalších poslanců na zavedení věkového limitu pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Po této úpravě volají psychologové a další odborníci posledních 20 let. Podporu úpravě vyjadřuje ombudsman, Vládní výbor pro práva dítěte i Evropský výbor pro sociální práva. ČR je přitom jednou z posledních zemí v Evropě, která ještě umožňuje pobyt kojenců a batolat v ústavech. Ačkoliv v ČR nejmenších dětí v ústavech výrazně ubývá, stále zůstávají náklady kolem sedmdesáti tisíc Kč na lůžko měsíčně. Tyto finance je přitom účelnější věnovat na preventivní práci s rodinami, aby děti do ústavů vůbec nemusely, případně na zajištění kvalifikované a specializované péče o děti, které ze zdravotních důvodů potřebují nepřetržitou péči (děti se třetím a čtvrtým stupněm zdravotního postižení), a na lepší ohodnocení pěstounské péče.

„Náš pozměňovací návrh je šancí, na jakou čekali odborníci, a hlavně děti od r. 2013, kdy začala a pak zase bohužel skončila reforma péče o ohrožené rodiny a děti v ČR. Předložený návrh je konzultovaný s odborníky, a je propracovaný – obsahuje nutné výjimky pro skupiny sourozenců a děti s těžkým postižením. Když jsem pro něj získávala podporu, stále jsem slyšela, že nemá šanci na schválení a že je to zbytečná práce. Tak dlouho se o tom mluví a nikdy se to nezměnilo. Je to přitom nepochopitelné – nesetkala jsem se s nikým, kdo by si myslel, že pobyt v ústavu malým dětem prospívá. Je odborně prokázáno, že každý den bez přítomnosti milující osoby, k níž si dítě vytváří citovou vazbu, děti bohužel, navzdory snaze pracovníků v ústavech, poškozuje. Jak je tedy možné, že to naše společnost stále akceptuje,“ uvedla poslankyně Olga Richterová.

„Je nesporné, jak významný vliv má prostředí na malé dítě a jeho vývoj. V ústavech dětem chybí možnost vybudovat si k někomu blízký citový vztah a nedokáží jim zajistit rodinné prostředí. Přitom právě v prvních letech života potřebují být děti milovány, mít dostatečnou pozornost a pocit bezpečí. Je proto na čase, aby se naše země vydala cestou většiny evropských zemí a přestala tolerovat praxi umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů,” upozornil předseda STAN Vít Rakušan.

Výhrady odpůrců zavedení věkového limitu přitom byly mnohokrát vyvráceny – nastavené přechodné období umožní najít dostatek přechodných i dlouhodobých pěstounů. Ostatně v některých krajích už zákon předběhli a malé děti vůbec v ústavech nemají, jak ukazuje poslední zpráva MPSV o dětských domovech pro děti do tří let. V současné době je v ČR v kojeneckých ústavech pouze 228 dětí do tří let, z toho 33 dětí mladších jednoho roku. Většina dětí z KÚ se přitom vrátí zpět do své původní rodiny.

Návrh k novele Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který bude v pátek projednávat Sněmovna ve třetím čtení, doprovázejí další pozměňovací návrhy. Tyto návrhy směřují především k posílení pěstounské péče pro děti, které nemohou žít ve vlastní rodině, nebo k zajištění mladých dospělých, kteří opouštějí náhradní péči.