Praha, 14. září 2021 – Dobrovolníci z řad Pirátů a Starostů budou v Praze, Brně, Plzni a v Olomouci od 20. do 22. září pomáhat lidem při vyřizování voličských průkazů. Ten potřebují voliči, kteří chtějí ve sněmovních volbách (8. a 9. října) hlasovat mimo své trvalé bydliště. Stačí mít s sebou občanský průkaz. Stejnou akci pořádali Piráti již při posledních parlamentních volbách v roce 2017. Služba je voličům poskytována zdarma.

„Chceme lidem účast ve volbách co nejvíce usnadnit, jde v nich přece o jejich budoucnost a další směřování této země. Veškerou administrativu spojenou se zařízením voličského průkazu proto zajistí naši spolupracovníci a dobrovolníci. Dnes je potřeba, aby občané volili v místě svého trvalého bydliště, popřípadě si zařídili voličský průkaz, pokud chtějí volit jinde. Což v praxi znamená zbytečnou byrokracii, která řadu lidí odrazuje. Naši dobrovolníci z Prahy, Brna, Plzně či Olomouce jim proto s vyřízením průkazů pomohou a vše se zajistí rychle na místě,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že koalice dlouhodobě prosazuje možnost korespondenční volby pro sněmovní, prezidentské a evropské volby. Stejně tak chce umožnit lidem vyřídit si voličský průkaz na CzechPointech.

Voličský průkaz je vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy počínaje 23. zářím 2021. Úřad jej předá voliči osobně, případně osobě s plnou mocí, případně jej voliči zašle poštou.

<h1>Datum, místo a čas konání:</h1> <h2>Praha:</h2>
  • 20.9.2021, 15:00 - 19:00: Národní technická knihovna, Cafe Prostoru_

  • 21.9.2021, 15:00 - 19:00: Standard Cafe, Karoliny Světlé 321/23

  • 22.9.2021, 15:00 - 19:00: Pirátské centrum, Na Moráni 360/3

<h2>Brno:</h2>
  • 20.9.2021, 15:00 - 19:00: Volební stánek nám. Svobody, mokrá varianta: Cafe Atlas, Žerotínovo náměstí 533/6
<h2>Olomouc:</h2>
  • 20.9.2021, 15:00 - 19:00: Pivnice Doga, Šmeralova 10
<h2>Plzeň:</h2>
  • 22.9.2021, 16:00 - 20:00: vysokoškolský klub Studna, Máchova 1292

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.