Praha, 17. března 2021 - Dnes se na půdě Ústavně právního výboru projednala zásadní novela volebního zákona. Výbor hlasy ANO, ODS a SPD i přes silné protesty Pirátů a Starostů schválil návrh Marka Bendy, aby o části přidělených mandátů nerozhodovali přímo voliči, ale šéfové stran po volbách. U malých stran by takto šéfové stran mohli rozdělovat většinu mandátů. Před takovým postupem přitom varovali i ústavní právníci. Koalice Pirátů a Starostů proto se záměrem zásadně nesouhlasí a navrhne férové alternativy v podobě pozměňovacích návrhů, které zajistí spravedlivý systém přerozdělení mandátů odpovídající ústavním požadavkům.

„Ústavně právní výbor se i přes naše varování rozhodl přijmout celý návrh Marka Bendy z ODS. Ten znamená nejen menší poměrnost rozdělení mandátů a upřednostnění větších stran na úkor těch menších. Ale hlavně zavádí pravidlo, že výběr poslanců do Sněmovny bude zčásti v rukou vedení politických stran a nikoliv voličů. U malých stran to může představovat dokonce většinu klubu, v praxi tedy 5 poslanců z 9 vybere vedení strany a ne veřejnost, jak by tomu mělo být. Jsme ochotni v některých věcech ustoupit, například ve vyšších klauzulích pro koalice nebo odsouhlasit méně poměrný Imperialiho systém, abychom se včas dohodli na spravedlivé podobě zákona a nezpůsobili ústavní krizi. Narušení principu, že ve volbách mají poslední slovo voliči, ale v žádném případně nepodpoříme a budeme se proti tomu stavět všemi prostředky,“ uvedl pirátský místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

Změna, kterou předložil Marek Benda, může být podle zástupců koalice Pirátů a Starostů v nesouladu s ústavním pořádkem České republiky právě kvůli části, kde se navrhuje přidělování zbylých mandátů politickou stranou. Vytváří tak opětovnou hrozbu zrušení části volebního zákona, nebo nutnosti opakování voleb. To potvrzují i expertní stanoviska ústavních právníků.

„Nemůžeme jednu nespravedlnost nahradit jinou. Navíc podle všeho protiústavní. Složení Sněmovny musí odpovídat vůli voličů, ne rozhodnutí stran. Proto nesouhlasíme s návrhem Marka Bendy, který dnes ÚPV i přes náš nesouhlas přijal. Není možné snižovat sílu hlasu voliče ve prospěch stranických rozhodnutí. Řešení je přitom jednoduché, poměrný systém věrně odrážející vůli voličů je obsažen v návrhu KDU-ČSL, vlády i Senátu. Tento směr budeme i nadále prosazovat,“ řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

V zájmu nalezení vhodné formy volební formule pro přerozdělování mandátů je koalice Pirátů a Starostů připravena jednat i o dalších způsobech, které ale budou odpovídat principu spravedlivých voleb.

„Jsme případně připraveni v zájmu nalezení shody podpořit i tzv. Imperialiho kvótu, která sice více nahrává stranám s vyšší volební podporou, ale nedochází jejími prvky ke zjevnému porušování ústavnosti v přikazování mandátů v 2. skrutiniu, jež se ocitá v rozporu s přímostí volby a přístupu k voleným funkcím za rovných podmínek. Řešením může být sestupné přidělování mandátů v krajích, v nichž těsně unikl, nebo celostátní kandidátka pro druhé skrutinium podávaná před volbami Ministerstvu vnitra, jak je tomu v případě evropských voleb,“ doplnil europoslanec STAN Stanislav Polčák.