Praha, 31. března 2021 – Dřívější i aktuální dění kolem Rady České televize podle senátorů Pirátů a Starostů jasně ukazuje, že sněmovní většina se při výběru a volbě kandidátů do Rad pohybuje na hraně nebo za hranou stávající podoby zákona o ČT. Požadují proto odložení voleb nových členů Rady ČT a budou prosazovat změnu způsobu volby, která bude garantovat vyšší nezávislost médií veřejné služby na politické moci.

Zákon o ČT říká, že Rada je nástrojem veřejnosti ke kontrole média veřejné služby, radní nesmí působit ve prospěch politických zájmů a mají zastupovat různé významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

„V poslední době jsme však svědky naprostého pohrdání demokratickými hodnotami i zákonnými ustanoveními. Volební výbor i Poslanecká sněmovna opakovaně vybírají pouze takové kandidáty, kteří jsou extrémně kritičtí k médiím veřejné služby a jejim principům, naplňují pouze zájmy poslanecké většiny a zcela ignorují zájmy veřejnosti,“ říká senátor STAN David Smoljak.

Aktuální výběr kandidátů do 2. kola volby Rady ČT se dokonce soustředil téměř výhradně na kandidáty výrazně kritické k současné podobě média veřejné služby a úplně pominul fakt, že nominující organizace porušují základní požadavky zákona (více než polovina spolků nezveřejňovala výsledky svého hospodaření v rejstříku a nesplnila ani požadavek „významnosti“).

„Proto nyní požadujeme, aby Poslanecká sněmovna odložila volbu členů Rady ČT minimálně do doby, než bude ověřena způsobilost nominujících organizací i nominovaných kandidátů. Navrhneme současně změnu zákona o ČT a ČRo tak, aby se posílila nezávislost médií veřejné služby na politické moci a aby se odstranila závislost kontrolních orgánů na libovůli aktuální většiny ve Sněmovně,“ upozorňuje senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti).

„V případě pochybností by měl Volební výbor zvážit možnost opakování volby zúženého výběru kandidátů pro plénum Sněmovny, aby nebyli zbytečně vyřazeni skuteční odborníci nominovaní renomovanými organizacemi, o kterých by neměla veřejnost pochybnosti,“ dodává místopředseda volebního výboru poslanec Tomáš Martínek (Piráti).

Kromě toho budou Piráti a Starostové trvat na tom, aby nová podoba zákona zajistila přezkoumatelnost rozhodnutí Rady ČT a ČRo, stejně jako Parlamentu ČR ve vztahu k volbě členů rad.

„V demokraciích média kontrolují politiky, v autokraciích a vládách jedné strany jsou to naopak politici, kdo kontroluje média. Do toho druhého tábora jsme patřili čtyřicet let, a proto chceme udělat všechno proto, abychom se tam nevrátili,“ dodává Smoljak.