Praha, 11. března 2021 – Pod záštitou poslance Petra Třešňáka dnes proběhla online tisková konference zástupců Pirátů a Starostů za účasti experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, starosty Chebu Antonína Jalovce (STAN), nezávislého advokáta Libora Duška a právníka a člena dozorčí rady VZP Jana Zahálky a zástupce veřejnosti Dominika Jandla. Účastníci jednání shodně potvrdili, že současná kritická situace je eskalací dlouhodobých problémů, se kterými se příhraniční regiony v oblasti dostupnosti zdravotní péče potýkají. Vláda bohužel ani v současné situaci nebyla schopná občanům postižených krajů pomoci a převoz do zahraničních zařízení zatížila nesmyslnou byrokracií, která stojí čas a následně i životy pacientů.

Online konferenci zahájil poslanec a člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák: „S panem primářem Stanislavem Adamcem jsme už na začátku ledna upozorňovali na to, že počty covidových lůžek jsou na hraně kapacit. O pomoci německé strany jednal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek už v prosinci. Přestože ministr zdravotnictví Jan Blatný slíbil pomoci např. doplněním lékařů do nemocnic, k využití přeshraniční solidarity nabízené Německem nedošlo. Až minulý týden ministerstvo kývlo na možnost převozu pacientů do zahraničí. Nicméně za krkolomných podmínek a další byrokracie, která bude převoz ztěžovat. Navíc se ukázalo, že některé dřívější výroky ze strany Ministerstva zdravotnictví, které se zprvu ústy ministra Blatného proti převozu pacientů stavělo, nebyly pravdivé, některé dokonce i protichůdné. Například informace o tom, že v českých nemocnicích zabírají lůžka pacienti z Německa.“

Ondřej Dostál, který je expertem na oblast zdravotního práva, uvedl, že žádná právní omezení v rámci EU, která by znemožňovala převoz pacientů, neexistují a příčinou komplikací jsou především nadbytečné a škodlivé intervence české vlády: „Zákon zaručuje možnost péče v zahraničí a platil už před současnou epidemií. Epidemie nenapadá všechny státy stejně silně, proto sdílení kapacit v rámci EU znamená účinnou pomoc. Německo dokonce z federálních zdrojů rozhodlo o pokrytí péče pro občany ČR, pokud o to česká strana požádá. Odmítnout takovou nabídku z politických důvodů je špatně. Přeshraniční péče může pomoci nejen covidovým pacientům, ale i těm, kteří v ČR marně čekají na plánované operace. Pokud zákonnou povinnost včasné a dostupné zdravotní péče nedovedou zdravotní pojišťovny zajistit, pak musí počítat se stížnostmi a soudními žalobami.“

Antonín Jalovec z hnutí Starostové a nezávislí se jako starosta Chebu zabývá problémem s přetíženou městskou nemocnicí. Potvrdil, že přístup vlády a ministerstva vůči nejhůře zasaženým krajům je přezíravý: „Covidová krize pouze eskalovala to, co je v pohraničí dlouhodobým problémem, který ale dosud nikoho příliš nepálil. Už 8. ledna a pak následně 25. ledna odcházel požadavek krizového štábu na kraj se žádostí o zajištění pomoci z Německa. Naráželi jsme však na nezájem, lži a dezinformace.“

Odborník na zdravotní právo Jan Zahálka, jenž je členem Dozorčí rady VZP, pak upozornil, že postup Ministerstva zdravotnictví a vlády je zbytečně složitý: „Když potřebuji opravit auto a rozhodnu se pro servis v Německu, nepotřebuji k tomu předsedu vlády Babiše. Zdravotní péče je v zásadě dle evropské legislativy službou a v EU existuje volný pohyb služeb. Je to tudíž na pacientech a zdravotních pojišťovnách, které by měly zajistit dostupnost péče v zákonem stanovené lhůtě, byť třeba v zahraničí.“

Na tiskové konferenci rovněž zaznělo, že občané – pacienti, příbuzní pacientů nebo pozůstalí – se mohou obrátit na pojišťovnu prostřednictvím stížnostního formuláře, jehož vznik Piráti iniciovali kvůli neposkytování péče v zákonném rozsahu. Z úst advokátů, kteří se dnes k tématu vyjádřili, zaznělo přání, aby negativní zkušenost posloužila alespoň ke sjednocení požadavků laické i odborné veřejnosti směrem k vyřešení dostupnosti zdravotní péče, a to zejména v pohraničí.