Praha, 28. července 2021 – Poslanci dnes na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny projednávali zákony ve třetím čtení týkající se sociálně-právní problematiky. Zástupci koalice Pirátů a Starostů vítají přijetí novely zákona o dětských skupinách, která díky jejich pozměňovacím návrhům zlepší fungování skupin a pomůže rodinám s malými dětmi. Klíčovou změnou je odmítnutí transformace dětských skupin na jesle, nastavení stabilního financování a prodloužení hranice věku dítěte pro návštěvu skupin do předškolního věku, tedy do šesti let dítěte. Piráti a Starostové také dlouhodobě prosazují ukončení zastaralé praxe umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů. Jedním z řešení je větší pomoc rodinám dětí s vážným onemocněním, lepší podpora pěstounů či prevence odebírání dětí rodičům ze sociálních důvodů, aby k umisťování dětí do podobných zařízení vůbec nemuselo docházet.

„Projednávání novely zákona o dětských skupinách bylo zdlouhavé, museli jsme ale opravit chyby, které předložila vláda ve své novele, které by poškozovaly fungování dětských skupin, respektive je zrušily a transformovaly na jesle. Dětské skupiny se ale osvědčily jako alternativa k mateřským školám v malých obcích, kde buď školka vůbec není, nebo nemá dostatečnou kapacitu, a pro rodiče, kteří se chtějí dříve vrátit zpět do pracovního procesu. Úprava přináší úlevu samosprávám i rodičům, kteří nemusí vozit děti do několika kilometrů vzdálených školek. Proto jsme rádi, že se podařilo najít kompromisní řešení, které reflektuje potřeby právě rodičů i obcí. Naším cílem bylo zachovat kvalitní a stabilní péči o děti, což se nám povedlo. Zároveň byly zapracovány i naše návrhy, které počítají s posunutím věkové hranice, do které může dítě skupiny navštěvovat, tedy do doby zahájení povinné školní docházky. Za krok správným směrem vnímáme i rozhodnutí o zamítnutí označení těchto skupin jako jesle,” zhodnotila přijatou podobu zákona místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

Finálně se má také projednat budoucí osud kojeneckých ústavů. „Doufám, že se nám podaří konečně zrušit zastaralou praxi umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů, kterou již odmítla řada zemí na světě. Děti patří do rodiny, ne do ústavu. Pro jejich zdravý vývoj je nutná přítomnost jedné stálé pečující osoby, ke které si dítě vytvoří vztah. Náš návrh je připojen i k jinému zákonu, kde počítá s transformací kojeneckých ústavů například na zařízení pro podporu rodin dětí s vážným onemocněním. Ruku v ruce podporujeme i lepší podmínky pro práci pěstounů a prevenci odebírání dětí rodičům ze sociálních důvodů. Na pozdější rozvoj samotného dítěte má totiž zásadní vliv prostředí, ve kterém vyrůstají. Česká republika je v této zastaralé praxi poslední zemí v Evropské unii, která zákony dosud nezměnila a stále využívá ústavní péči i pro ty nejmenší. Je nejvyšší čas to změnit a poskytnout co největšímu počtu dětí radostné prožití dětství,” uvedla 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.