Praha, 25. července 2018 – Andrej Babiš neustále opakuje, že s koncernem Agrofert, jedním z největších příjemců dotací v zemi, nemá nic společného. Opak je ale pravdou. Pirátský analytický tým již delší dobu věnuje pozornost konfliktu zájmů a dlouhodobě monitoruje vybrané dotační tituly a veřejné zakázky, a proto zpracoval výklad pojmu “ovládající osoba” a oslovil v této věci tuzemské a zahraniční experty. Zjištění Pirátů směřují k jedinému - Andrej Babiš byl a stále je ovládající osobou ve vztahu ke společnosti AGROFERT, a.s. Zákon o střetu zájmů účinný od 9. února 2017 přitom zakazuje, aby byla stejná osoba členem vlády a zároveň ovládala společnost získávající veřejné zakázky a dotace či provozující periodický tisk. Lze očekávat, že na základě nového finančního nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího střet zájmů, dojde ve velmi blízké době k zastavení čerpání evropských dotací subjekty holdingu Agrofert. Piráti poskytnou svá zjištění k různým právním úkonům a zváží v této věci podání trestního oznámení.

Doposud se v médiích objevila definice ovládající osoby v zákoně o obchodních korporacích. Pirátští analytici ovšem dohledali definici přímo ovládající osoby ve svěřenském fondu, a to konkrétně v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní. Je zde zcela jasně uvedeno, že ovládající osobou u svěřenského fondu je zakladatel, beneficient či správce fondu. Zejména pak v daňových zákonech je tzv. obmyšlený považován za ovládající osobu, a to bez ohledu na to, jestli má či nemá faktickou moc nad samotným fondem.

„Domníváme se, že stejně "přísný" přístup se musí uplatnit i u dotací. Obojí spadá do oblasti finančního práva, a ostatně i účel obou úprav je stejný - aby nebylo možné skrývat toky veřejných prostředků,”

konstatuje současné nastavení českého právního rámce Martin Archalous, právník zabývající se návrhy legislativních opatření v týmu Pirátů.

Stejná definice se nachází ve standardu OECD Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, který sjednocuje mezinárodní výměnu informací v boji proti daňovým podvodům. Andrej Babiš je zakladatelem a zároveň beneficientem svěřenských fondu spravující koncern Agrofert, a to znamená, že je ovládající osobou. Piráti oslovili zahraniční autority - například úřad spravující švédský obchodní rejstřík podřízený švédské vládě či ředitele polské advokátní kanceláře Gawroński & Partners. Zde obdrželi odpověď, že ovládající osobou u svěřenského fondu je zakladatel, beneficient nebo správce. Nepřekvapivě se na tomto stanovisku shodují a veřejně toto stanovisko uvádí senior manager Deloitte UK Andrew Knights, dále také Prof. Haydon P. Perryman specialista na řízení rizik a profesor Texas A&M University a uvádějí to dokonce bankovní předpisy, které vyžadují po některých svých klientech uvedení jména ovládajících osob - mimo jiné i pro svěřenské fondy.

„Zajímavá situace nastala v Dánsku, kde měl Agrofert zřízenou pobočku, nicméně dánská vláda prosadila zavedení veřejného rejstříku vlastníků. Pobočka Agrofertu tak dostala lhůtu, do kdy musí zveřejnit svoje skutečné vlastníky. Nakonec se rozhodla krátce před uplynutím tohoto termínu pobočku raději zrušit,”

uvádí Janusz Konieczny protikorupční expert a člen analytického týmu Pirátů.

Při podrobném zkoumání všech 27 výpisů převážně dceřiných společnosti Agrofertu Piráti nově nalezli výpis, který podepsal přímo Andrej Babiš a u svého jména má uvedeno, že jako ”zakladatel‘ (nepriamo) ovládá samotného Partnera”. Partnerem je přitom ve slovenském rejstříku označovaná společnost, která získává veřejné prostředky.

Při výpočtu objemu prostředků, které byly přidělené během porušování zákona o střetu zájmů, je nutné promítnout období, kdy Andrej Babiš nezasedal ve vládě z důvodu svého odvolání tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou. Přesto se jedná o obrovskou částku. Jen pro představu například lesnická společnost UNILES, a.s. z koncernu Agrofert získala v tomto inkriminovaném období veřejné zakázky přesahující miliardovou položku.

„Tyto prostředky dle našich zjištění byly žadatelům z holdingu Agrofertu poskytnuty neoprávněně, neboť byl porušen zákon o střetu zájmů tím, že Andrej Babiš je nadále ovládající osobou holdingu a současně i vládním činitelem,”

dodává protikorupční analytik Konieczny.

Agrofert je také rekordním příjemcem dotací. Podle seznamu příjemců dotací spadající pod Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dosáhl koncern v celkovém součtu národních a evropských dotací v roce 2017 na téměř 1 miliardu korun. Portál registru smluv spravován Ministerstvem vnitra ČR potvrzuje, že v období, kdy byl Babiš členem vlády, došlo k uzavření několika smluv mezi SZIF a dceřinými firmami Agrofertu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova.

„V inkriminovaném období, kdy byl Babiš nejprve ministrem financí v Sobotkově vládě a později premiérem svých vlád, došlo k uzavření dohod o poskytnutí dotací v rámci tohoto programu v hodnotě přesahující 350 milionů korun,”

říká pirátský analytik Petr Fojtík.

„Jedná se o sumu, která byla koncernu Agrofert přiznána neoprávněně,”

dodává.

S ohledem na zákon o střetu zájmů má Andrej Babiš jediné dvě možnosti - buď bude i nadále ovládat největší chemicko-zemědělský koncern v zemi a dosahovat tak na obrovské dotační sumy a soutěžit o lukrativní státní zakázky nebo dá přednost svým funkcím ve vrcholné politice.

„Bohužel již dnes lze na některých příkladech prokázat, že dotační politika je nastavovaná ve prospěch velkých podniků a je zde podezření, že dochází ke zneužití střetu zájmů. Piráti si rovněž vyžádali stanoviska českých a slovenských expertů, které v blízké budoucnosti samozřejmě představí. Již nyní je nicméně zřejmé, že koncern Agrofert by měl nepochybně vrátit dotace a objem prostředků ze zakázek, které vzhledem ke střetu zájmů získal neoprávněně,”

uzavírá Fojtík.

Právní analýza ovládající osoby svěřenského fondu.