Praha, 19. června 2018 – Piráti varují před hrozící cenzurou internetu a požadují, aby se proti návrhu postavili europoslanci při zítřejším hlasování. Už zítra totiž bude Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu jednat o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Za problematické Piráti považují zavádění licence pro citování textu (článek 11) a povinnost provozovatelů monitorovat a filtrovat uživateli nahraný obsah (článek 13). Pirátskou kritiku potvrzují také právníci z nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe).

„Článek 13 by amputoval tok informací na internetu stylem překonávajícím tupou rakousko-uherskou cenzuru známou ze Švejka. Donutil by soukromé společnosti nasadit těžkopádné filtry na veškerý uživateli uploadovaný obsah. Tento software by mechanicky porovnával obsah s centrálními databázemi autorsky chráněných děl. Byl by to konec parodií, memů, remixů a odkazů na různá díla. Dopad této nesvobody slova na interakci lidí online, kulturní podhoubí či vůbec společné povědomí a kreativitu online komunit by byl doslova toxický,“ říká Helena Svatošová, právnička IuRe specializující se na digitální práva.

„Podobně absurdní je návrh článku 11, který v online světě fakticky ruší dovolené citace a každý link či sdílení se sebekratším náhledem by podrobil povinnosti licencování. Opět zde nejde o práva autorů, ale o zisky takzvaných držitelů práv, tedy zábavního průmyslu,“ doplňuje advokát a právník DataWatch programu IuRe Jan Vobořil. „Nové finanční zatížení by dalo těžkou ránu menším online médiím a autorům, minoritní kvalitní žurnalistice a těžkosti by přineslo akademické obci, start-upům či malým podnikům,“ vysvětluje Vobořil.

„Navrhované změny nepřinášejí žádné zlepšení pro drobné tvůrce, vycházejí vstříc pouze požadavkům velkých držitelů práv. Veškerou zodpovědnost a důkazní břemeno přenášejí na poskytovatele telekomunikačních služeb, kterým se za to nedostává žádné odměny. To povede ke zmenšení prodejce originálního autorského obsahu, snížení inovací a zvýšení cen. Tak jako jsme zodpovědnost nepřenesli na výrobce zbraní, ale zůstala na pachateli násilí, nesmí v tomto případě zvítězit lobbistický tlak nad elementární právní a morální logikou – porušení autorských práv není věc poskytovatele infrastruktury,“ říká pirátský IT odborník Patrick Zandl.

Piráti zároveň vyzývají veřejnost, aby apelovala na české europoslance a sdělila jim své obavy z připravovaných změn. Vytvořili proto informační web, na němž zájemci najdou vzorový dopis. „První informační kampaň na toto téma připravila pirátská europoslankyně Julia Reda. Celá kauza je tak skvělý příklad, proč jsou v Bruselu Piráti potřeba,” shrnuje místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.