Praha, 16. dubna 2018 – Piráti dlouhodobě bojují za bezplatný přístup k technickým normám, kterými jsou občané povinni se řídit. Jedna z takových norem upravuje náležitosti elektronické fakturace, která je dnes již téměř samozřejmostí pro každou firmu. Na začátku března proto předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek interpeloval předsedu vlády, aby zjistil, proč vláda doposud nezajistila bezplatný přístup k této normě, jestliže chce opravdu snižovat byrokratickou zátěž firem. Andrej Babiš ve své odpovědi z 6. dubna Pirátům přislíbil, že prověří možnost tzv. sponzorovaného přístupu k této normě, tedy přístupu, který nehradí koncový uživatel, ale je dotován státem.

„Místo toho, abychom podporovali naše firmy v jejich modernizaci, čehož je elektronická fakturace základem, tak jim házíme klacky pod nohy a nutíme je platit, aby se vůbec dozvěděli, jakým způsobem mohou státu elektronicky fakturovat. Přitom podle vyjádření Evropské komise by se přechodem od papírové fakturace k elektronické mohlo v horizontu následujících 6 let ušetřit v rámci EU až 240 miliard EUR,“ vysvětluje důvod své interpelace Jakub Michálek.

Nejedná se však o bezplatný přístup pouze k normě o elektronické fakturaci, který se Piráti snaží prosadit. V rámci schůzky s předsedou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Viktorem Pokorným apelovali Piráti na zavedení bezplatného přístupu ke všem technickým normám, které jsou občané povinni ze zákona dodržovat. Také představili svůj návrh zákona, který takový bezplatný přístup zavádí. Na žádost předsedy ÚNMZ budou Piráti návrh dále s úřadem konzultovat.

„Souhlasili jsme, že podání našeho návrhu zákona zavádějící tzv. sponzorovaný přístup k technickým normám, kterými jsou občané povinni se řídit, ještě pozdržíme, aby měl ÚNMZ více času náš návrh zpracovat a zaslat nám své připomínky. I nadále však budeme tlačit na zavádění individuálního sponzorovaného přístupu alespoň u těch nejdůležitějších norem, jakou je například ona technická norma o elektronické fakturaci,“ shrnul vývoj jednání s ÚNMZ pirátský poslanec a místopředseda sněmovního Hospodářského výboru Martin Jiránek.