Marek Paris, zástupce Pirátů v Dozorčí radě VZP, navrhnul na úterním zasedání rady doporučení zveřejňovat vykázanou péči na úroveň jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. To by pacientům dalo možnost zjistit např. počet konkrétních provedených operací v krajských a fakultních nemocnicích. Dozorčí rada VZP přijala usnesení doporučující tyto údaje zveřejňovat.

„Přijetí doporučení dozorčí radou považuji za velký úspěch. Přestože z těchto údajů nelze dělat závěry o kvalitě péče, je to jednoznačně krok správným směrem. Pacient má právo vědět například počet provedených ortopedických operací v nemocnicích v jeho kraji. Údaje potom mohou sloužit jako určité vodítko pro výběr nemocnice. Pacienti se tak nebudou muset spoléhat na informace z druhé ruky a budou si moci vybrat poskytovatele na základě svého uvážení a nově i těchto údajů,“ vysvětluje Paris přínos navrženého opatření pro pacienty.

„K předložení návrhu na zveřejňování vykázané péče se připojil také pan profesor Julius Špičák (ANO), se kterým máme podobný pohled na věc. Rada návrh schválila většinou devíti členů z celkových třinácti, a to včetně zástupců ministerstev zdravotnictví, financí a sociálních věcí. Mám radost, že otevřenost vůči pacientům začíná nacházet podporu napříč politickým spektrem. Věřím, že Správní rada VZP také vysloví potřebný souhlas a právo na informace o péči pacientům neodepře. Jsou to totiž právě oni, kdo celý systém, ať už přímo nebo nepřímo, financují,“ doplňuje Paris.

Správní rada VZP bude o návrhu rozhodovat na některém z příštích zasedání. Jedním ze dvou zástupců Pirátů ve správní radě je i nově zvolený pražský primátor Zdeněk Hřib, který začátkem roku 2019 funkci v radě opustí. Během svého působení navrhnul například veřejná zasedání rady a veřejně přístupný záznam o hlasování jednotlivých členů. Správní rada však v těchto případech projevila neochotu tyto informace pojištěncům zveřejnit.

„Piráti přinesli do VZP důraz na otevřenost a transparenci. Na změnách k lepšímu informování pacientů pracujeme již více než rok. Profitovat z nich budou především pacienti, kteří přirozeně chtějí znát skutečný stav českého zdravotnictví,“ uzavírá Hřib.

Usnesení bude v nejbližších týdnech dostupné na stránkách VZP, kam se nově umisťují díky schválenému pirátskému návrhu z letošního jara. Bod taktéž předložil Pirát Marek Paris.

Znění usnesení: Dozorčí rada VZP ČR doporučuje Správní radě VZP ČR zvážit přijetí opatření, které by umožňovalo zveřejňovat vykázanou péči na úroveň jednotlivých poskytovatelů.