AUTOR ČLÁNKU:
JAKUB DUŠÁNEK

Praha, 6. dubna 2018 – Piráti do jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj vstoupili s jasným požadavkem na podporu prostorově rozptýleného sociálního bydlení, které je podle nich zárukou proti vzniku sociálně vyloučených lokalit. Jednání iniciovaného ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou se zúčastnil předseda Pirátů Ivan Bartoš, 1. místopředsedkyně strany Olga Richterová a stranický expert na sociální problematiku Vít Šimral. Kromě zmíněných zástupců Pirátů přizvala ministryně k diskuzi o věcném záměru zákona o sociálním bydlení i další zástupce Poslanecké sněmovny, Senátu a svazů a sdružení zastupujících města a obce, jichž se téma dotýká.

Praha, 6. dubna 2018 – Piráti do jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj vstoupili s jasným požadavkem na podporu prostorově rozptýleného sociálního bydlení, které je podle nich zárukou proti vzniku sociálně vyloučených lokalit. Jednání iniciovaného ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou se zúčastnil předseda Pirátů Ivan Bartoš, 1. místopředsedkyně strany Olga Richterová a stranický expert na sociální problematiku Vít Šimral. Kromě zmíněných zástupců Pirátů přizvala ministryně k diskuzi o věcném záměru zákona o sociálním bydlení i další zástupce Poslanecké sněmovny, Senátu a svazů a sdružení zastupujících města a obce, jichž se téma dotýká.

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku, ke včerejší schůzce uvedla: „Ministerstvo představilo de facto rámec pro dotační program. Rizikem je velký akcent na tzv. prostupnost: pokud se osvědčíte na ubytovnách, pak možná někdy dostanete možnost jít do standardního bytu. Tento systém je však drahý, neflexibilní a funguje jen pro někoho, na malých obcích pak s velkými obtížemi. Druhým problémem je, že navzdory vstřícným slovům paní ministryně bohužel stejně může vzniknout spousta ubytoven a bytů jen málo. Se záměrem umožnit stavbu „sociálních bytovek“, tedy domů s ne více než 12 sociálními byty, souhlasíme a chápeme opět postoj zejména menších obcí. Vše ale závisí na tom, jak bude vypadat finální záměr návrhu zákona po diskuzích plánovaných na toto jaro.“

Ivan Bartoš, který se problematikou zabývá dlouhodobě, vyloučené lokality pravidelně navštěvuje a ve Sněmovně vede Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zdůraznil význam kvalitního bydlení zejména pro život dětí: „Statisticky se jasně potvrdil vliv kvality bydlení na vzdělání, zdraví a úspěšný vstup na trh práce. Špatná úroveň bydlení také výrazně přispívá k rozšíření zadlužení a tyto náklady pak nese celá společnost. Je v zájmu státu tuto situaci řešit co nejdříve a proaktivně, zejména ve smyslu dostupného bydlení, nikoliv hašení nepříznivé situace. Do té přitom může lehce spadnout velké množství lidí, které rozhodně nelze označit za nezpůsobilé bydlet. Draft věcného záměru ani směr, kterým se pravděpodobně bude věc ubírat, toto bohužel nenaplňuje.“

Vít Šimral, stranický expert na sociální témata sdělil, že v ČR žije 8,5 tisíce dětí na ubytovnách. Pro jejich život jsou tyto podmínky absolutně nevhodné: „Samostatným bydlením rozumíme vlastní kuchyňku a WC v bytové jednotce, nikoliv jejich sdílení. Množství sociálních jednotek na jednom místě výrazně zvyšuje riziko vzniku vyloučené lokality a tím i mezigenerační přenos chudoby. Pro nás je klíčové, aby zákon námi navržené podmínky fixoval. Znění záměru zákona, jež nám představilo MMR, tímto směrem nejde a současný návrh neřeší ani aktuální kritickou situaci v Praze. Nepřispívá k podpoře finančně dostupného bydlení ani podporou rekonstrukcí obecních bytů.“

Podle Ivana Bartoše se Piráti se chtějí účastnit i dalších schůzek iniciovaných ministerstvem: „Rozhodně budeme dál hledat možnosti, jak skutečně postihnout problémy týkající se stovek tisíc lidí.“

Pirátský klub pořádal ve Sněmovně několik workshopů s širším zastoupením institucí a organizací, které se problematikou dostupného bydlení v ČR zabývají. Závěry těchto schůzek však příliš neodpovídají současnému pojetí ani předpokládanému efektu připravované legislativy.