Praha, 7. srpna 2019 – Na počátku července 2019 vyzval předseda Pirátů Ivan Bartoš české úřady osmi dopisy k dodržování zákonů. Z odpovědí a dalšího postupu úřadů je zřejmé, že porušování zákona o střetu zájmů pokračuje. Zatímco Státní fond životního prostředí (SFŽP) s ohledem na střet zájmů premiéra Andreje Babiše zastavil proplácení finančních podpor společnostem z koncernu Agrofert, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) naopak dál schvaluje finanční podpory. Podobný chaos přetrvává i v oblasti veřejných zakázek. „Zadavatelé i nadále schvalují veřejné zakázky bez ohledu na zákon o střetu zájmů. Nelze se tedy divit tomu, že závěry obsaženými v předběžném auditu Evropské komise ke střetu zájmů se již intenzivně zabývá policie,” říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Ačkoliv byla zveřejněná celá řada prokazatelných důkazů o střetu zájmů premiéra, úřady pokračují v porušování zákona. Proplácení dotací mělo být dle Pirátů zastaveno zvlášť poté, co byla zveřejněna předběžná auditní zpráva Evropské komise. Během posledních dvou měsíců MPO schválilo finanční podporu ve výši 13,5 milionů Kč pro společnost z koncernu Agrofert a rovněž PGRLF schválil finanční podporu pro dceřinou společnost Agrofertu. Naopak SFŽP nedávno odmítl schválit finanční podporu pro lihovarnický podnik Agrofertu s vysvětlením, že by porušil zákon o střetu zájmů. Rovněž Státní zemědělský a intervenční fond zastavil proplácení evropských dotací, a proto je zřejmé, že přístup úřadů není jednotný. Ve svých odpovědích rovněž Platební a certifikační orgán a Národní orgán pro koordinaci nezaujaly jasné stanovisko k proplácení dotací, ačkoli jsou mimo jiné odpovědné za koncepci a metodiku toků finančních prostředků,” komentuje Bartoš.

Agentura pro podnikání a investice CzechInvest v odpovědi Pirátům potvrdila, že investiční pobídka pro společnost Fatra, a.s. ve formě slevy na dani v celkové hodnotě 342,75 milionů korun po dobu deseti let byla administrována v březnu 2017, tedy v době, kdy již platila zpřísněná novela zákona o střetu zájmů. Agentura CzechInvest ovšem odmítá napravit situaci s odůvodněním, že žádost o tuto pobídku byla předložena v roce 2016. Ve skutečnosti je ovšem klíčové, kdy padlo rozhodnutí o přidělení investiční pobídky, což je právě březen 2017, jak vyplývá z webu CzechInvestu.

„Je zřejmé, že zde v rozporu se zákonem jednala jednak agentura CzechInvest, ale zároveň její nadřízený orgán MPO. Společnost Fatra, a.s. by za stávající situace dle všech indicií neměla nárokovat tuto investiční pobídku,” dodává Bartoš.

Zákon o střetu zájmů se týká nejen evropských a národních dotací a investičních pobídek, ale také veřejných zakázek.

„Očekávali jsme, že Ministerstvo pro místní rozvoj, na které jsme se obrátili, vydá v této věci jasné stanovisko. Z nepochopitelných důvodů ministerstvo hraje mrtvého brouka a nijak nereagovalo. Dosud ani jeden zadavatel nevyloučil společnost Agrofertu z důvodu střetu zájmů ačkoli Agrofert uvádí v rejstříku vlastníků nepravdivé informace o tom, že Andrej Babiš nemá s Agrofertem nic společného,” říká Bartoš.