Praha, 9. dubna 2020 – Opatření proti pandemii koronaviru dopadla i na celý kulturní sektor. Uzavřené provozy kulturních institucí způsobují značné ztráty. Ohroženy jsou také nezávislé subjekty bez vlastního zřizovatele. V této situaci je nutné částečně kulturní vyžití přenést do digitálního prostředí. Piráti upozorňují na to, že dnešní návrh Ministerstva kultury o podpoře kulturních institucí míří pouze na velké organizace, a navrhují rozšíření okruhu žadatelů pro čerpání záchranné pomoci a také o navýšení pomoci podpory digitálních médií.

Celková alokace finančních prostředků je 1,16 miliardy korun. Pro přiznání dotace v grantovém programu existuje mimo jiných i podmínka stanovující, že o podporu může žádat subjekt, který byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšný v dotačním řízení Ministerstva kultury ČR.

„Stanovená podmínka jasně omezuje menší formy kulturních projektů, které buď na dotaci nedosáhli, nebo pro ně bylo samotné žádání o dotaci složité a nákladné. Tuto skutečnost umocňuje absence informačního systému rozdělování dotací v tomto resortu, na kterou upozornil v loňském roce Nejvyšší kontrolní úřad. Z tohoto důvodu považujeme tuto podmínku za diskriminační,” komentovala Kozlová a dodala, že Piráti i opozice žádali, aby zásadní návrhy v rámci nouzového stavu byly rámcově předjednávány. „U kulturního záchranného balíčku je nutné opět konstatovat, že se tak nestalo. Ministerstvo kultury svůj krok vůbec nekonzultovalo,” uvedla.

Ztráty způsobené pandemií se výrazně dotknou i regionální kulturní infrastruktury. Není jasné, jak dlouho budou mít instituce a soubory omezenou činnost a jak dlouho se budou potýkat s výpadky příjmů.

„Je zřetelný předpoklad, že omezení pořádání akcí a provozu bude trvat delší dobu, přičemž po té začne letní sezóna, kdy celá řada souborů nevystupuje. Existuje předpoklad, že velké instituce by se s krátkodobým výpadkem příjmu vyrovnaly lépe než malé kulturní organizace, pro které může být tato situace likvidační,” uzavřela Kozlová.