Praha, 7. října 2020 – Na tiskovém brífinku před dnešní mimořádnou schůzí Sněmovny představila Olga Richterová, 1. místopředsedkyně Pirátů, návrh na zavedení systematických opatření pro kurzarbeit a odstranění možnosti vlády činit nahodilá a nepředvídatelná opatření. Poslankyně se rovněž vyjádřila k zavedení trvalé možnosti žádat o ošetřovné i pro dohodáře a živnostníky.

„Smyslem kurzarbeitu je to, aby lidé zůstali zaměstnaní a aby se nemuselo propouštět. Je to způsob podpory inspirovaný sousedním Německem, tam ale do systému nezasahuje vláda. Aktuální návrh Vlády ČR je postavený tak, že vláda by mohla svým vlastním rozhodnutím bez jakýchkoliv objektivních kritérií podpořit např. firmu směřující k zániku, a jinou firmu naopak cíleně ignorovat. Proto s Piráty kritizujeme současnou nepředvídatelnost navrženého systému podpory a navrhujeme zavedení kvalifikovaných zaměstnanců a vznik expertních pracovních míst, kteří by o podpoře rozhodovali. Jedná se konkrétně o dva pozměňovací návrhy a doprovodné usnesení. Za prvé chceme zvýšit strop podpory pro kvalifikované zaměstnance na 1,5násobek průměrné mzdy, ale pouze na dva měsíce. Druhý návrh se pak týká zkrácení doby mimořádné podpory z 12 měsíců na půl roku. Vedle toho přicházíme s doprovodným usnesením, kterým chceme zavázat vládu, aby čtvrtletně vyhodnocovala fungování kurzarbeitu a materiály předkládala Poslanecké sněmovně,“ komentovala opatření poslankyně Richterová, která je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku.

Kromě opatření ke kurzarbeitu představila poslankyně Richterová i zákon o nemocenském pojištění a ošetřovném: „Náš návrh upravuje, aby při současném zachování ošetřovného pro živnostníky a dohodáře bylo odváděné příslušné pojistné. O ošetřovné nelze nyní vůbec žádat, pokud je člověk živnostník, a chceme, aby byla tato možnost uzákoněna dlouhodobě.“

Třetí legislativní návrh, ke kterému se Richterová vyjádřila, se týká zmrazení platů ústavních činitelů na jeden rok: „K navrhovanému kroku existuje i judikát, který tato opatření za stávající ekonomické situace umožňuje i v případě soudců. Chtěli bychom, aby se po roce situace znovu vyhodnotila. Tento krok považujeme za přijetí podílu na tom, že se zemi v důsledku stávajících opatření proti koronaviru ekonomicky moc nedaří.“