Praha, 30. dubna 2021 – V rámci projednávání zákona o občanských průkazech na půdě sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhl dnes pirátský poslanec Ondřej Profant vypuštění údaje o pohlaví držitele z občanských průkazů z důvodu lepší ochrany osobních údajů. Údaj by měl být odstraněn spolu s akademickými tituly a hodnostmi a dlouhodobě i s rodnými čísly – ponechány budou jen údaje nezbytné ke ztotožnění osoby. Vládní návrh zákona o občanských průkazech byl Sněmovně primárně předložen kvůli požadavku Evropské unie na zavedení biometrických údajů do identifikačních dokladů používaných pro cesty po Evropě.

Pirátský poslanec Ondřej Profant, mimo jiné i sněmovní zpravodaj tohoto tisku, nad rámec původně navržených změn navrhuje i vypuštění údaje o pohlaví. „Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění. Vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Například německé občanky pohlaví neobsahují a Nizozemsko jeho uvádění ruší. Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje, ostatní specifické osobní údaje je možné pro konkrétní případy připojit elektronicky,” shrnul důvody svého pozměňovacího návrhu Profant, který je i předsedou sněmovního Podvýboru pro eGovernment.

„V neposlední řadě by návrh ulehčil život i tisícům trans a nebinárních lidí. Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě např. na poštách, úřadech a dalších místech,” dodal Profant, který je i spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu. Ten by zrušil dnes povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví, která je kritizována Evropským soudem pro lidská práva a lidskoprávními organizacemi. Zákonem o občanských průkazech se nyní bude zabývat Sněmovna ve 2. čtení.