Praha, 28. listopadu 2019 – Pirátský poslanec Tomáš Martínek předložil pozměňovací návrh, kterým zajistí větší ochranu osobních údajů živnostníků. Nově by se při generování DIČ (daňového identifikačního čísla) nemělo používat rodné číslo podnikatele. Stávající podnikatelé si pak budou moci svá DIČ změnit.

Rodné číslo je citlivý osobní údaj sloužící k jednoznačné identifikaci fyzické osoby. Je součástí občanského průkazu a je např. bankou vyžadováno při založení účtu. Rodné číslo taktéž nese funkci čísla pojištěnce pro zdravotní a sociální pojištění. Neoprávněné užití rodného čísla je správním deliktem, za který hrozí pokuta udělovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů. Z rodného čísla lze taktéž vyčíst pohlaví a věk fyzické osoby.

Předkladatel pozměňovacího návrhu pirátský poslanec Tomáš Martínek k tomu uvádí: „Není možné, aby citlivý údaj, jako je rodné číslo, byl veřejně v DIČ živnostníků. Navržená úprava umožní změnit DIČ stávajícím živnostníkům i přidělovat ho novým živnostníkům již bez obsaženého rodného čísla.“

Za problematickou Piráti považují stávající praxi vydávání daňových identifikačních čísel (DIČ) finančními úřady podnikajícím fyzickým osobám shodných s jejich rodným číslem. Piráti na tento problém upozorňovali již v rámci připomínkového řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony (tzv. MOJE daně). Poslanecký klub Pirátů doručil Ministerstvu financí několik připomínek, včetně požadavku na vyškrtnutí rodného čísla u tvorby DIČ a nahrazení agendovým identifikátorem fyzické osoby nebo jiným identifikátorem vygenerovaným náhodně správcem daně. Připomínce ze strany Ministerstva financí nebylo vyhověno.

V rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně připravil poslanec Tomáš Martínek pozměňovací návrh, který problém lepší ochrany soukromí živnostníků řeší. Pozměňovací návrh stanovuje, že nově přidělovaná DIČ budou tvořena na základě interního nastavení informačního systému bez ohledu na rodné číslo. Stávající DIČ by pak na žádost podnikajících fyzických osob mohlo být změněno. Tato úprava pomůže i těm živnostníkům, kteří si ponechají stávající DIČ obsahující jejich rodné číslo, protože nebude jisté, že dané DIČ je automaticky shodné s rodným číslem.

„Věříme, že vládě jde o ochranu soukromí svých občanů a že mnou podaný pozměňovací návrh podpoří,“ dodává Martínek.