Praha 2. listopadu 2018 – Domácí nekomerční výrobu piva, tzv. domovarnictví, v současnosti zatěžuje příliš bujná byrokracie i přísné limity. Pirátští poslanci Ondřej Polanský a Radek Holomčík proto připravili novelu zákona o spotřební dani, která tyto podle nich nesmyslné překážky odstraní. Poslanci v rámci parlamentního semináře představí svůj návrh a vysvětlí význam a tradici domovarnictví.

„V debatách o pivu se zapomíná na ty nejmenší výrobce, tedy lidi, kteří si chtějí uvařit pivo doma pro svou vlastní spotřebu. Současný stav považujeme za špatný, protože neadekvátním způsobem zasahuje do práv lidí a nařizuje jim některé povinnosti, které mají logiku jen u komerčních producentů,“

uvedl jeden z autorů novely Pirát Ondřej Polanský. Ze současného znění zákona o spotřební dani vyplývá pro domovarníky celá řáda povinností, které domácí výrobu piva nesmyslně komplikují a pro domovarníky vytváří prostředí právní nejistoty. Piráti věří, že přebujelá byrokracie je v této oblasti neefektivní.

Problematických je podle Polanského a Holomčíka hned několik bodů zákona o spotřební dani, konkrétně tyto povinnosti:

  1. Nahlásit bezodkladně na celním úřadě místně příslušném trvalému bydlišti datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní rok.
  2. Dodržovat limit uvařeného piva do 200 litrů ročně na domácnost – do tohoto limitu je domácí pivo osvobozeno od spotřební daně.
  3. Vést evidenci uvařeného piva a uchovávat ji po dobu 10 let od konce kalendářního roku jejího vyhotovení.

Pirátští poslanci chtějí odstranit povinnost hlásit se na celním úřadě a vést a archivovat evidenci, dále chtějí navýšit limit na 2000 litrů ročně (analogicky s domácí výrobou vína). V zákoně naopak zachovají zákaz prodeje doma vyrobeného piva.

„Jeden z cílů, se kterými kandidovali Piráti do Sněmovny, bylo odstraňovat zbytečnou byrokracii a všudypřítomnou buzeraci občanů ze strany státu. Je vlastně až zarážející, že jsme tento nešvar našli i v tak typické oblasti pro naši zemi, jako je výroba piva,“ podotkl poslanec a druhý místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

Radek Holomčík a Ondřej Polanský představí novelu zákona a vysvětlí význam a tradici domovarnictví v rámci parlamentního semináře. Ten proběhne ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od 14:00 v Poslanecké sněmovně PČR.