Praha, 20. února 2019 – Piráti dnes představili teze k regulaci prostituce, která má podle nich přinést ročně do státní pokladny jednu miliardu korun. Cílem Pirátů je omezit šedou ekonomiku, trestnou činnost a zdravotní rizika. Jako první krok předložili vypovězení mezinárodní úmluvy, která regulaci prostituce brání.

„Poskytování sexuálních služeb je dnes samo o sobě legální a právním řádem trpěné. Postihovány jsou související negativní jevy jako kuplířství a obchod s lidmi, ale také běžné nevěstince. Z průzkumů přitom víme, že zkušenost s placením za sex má každý šestý muž v ČR. My navrhujeme, aby zakázaná byla pouze prostituce nedobrovolná nebo porušující pravidla regulace. Noční kluby tu budou, ať už chceme nebo nechceme. Místo paušálního zákazu nevěstinců je efektivnější vytyčit jasná pravidla, jako třeba u heren nebo alkoholu,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který návrh inicioval a dodal: „Počet pracovníků v sexbyznysu se v ČR odhaduje na 13 tisíc osob, z toho je zhruba 7 300 matek samoživitelek. Miliarda korun ročně, kterou na regulaci nevěstinců vydělala státní kasa v Maďarsku, by u nás dokázala zajistit obědy pro 100 000 školáků ze sociálně slabých rodin.“

Návrh chce zároveň usnadnit začlenění osob provozující prostituci do společnosti a omezit stigmata, která jsou s poskytováním sexuálních služeb spojena. Sexuální pracovnice dnes například těžko dosáhne na hypotéku, protože nemá jasný legální zdroj příjmů, a není u nich řešeno sociální pojištění. Návrh regulace historicky předložila Paroubkova vláda v roce 2005 a hlavní město Praha v roce 2013.

Prvním krokem k regulaci je vypovězení Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob podepsané roku 1950 zejména státy východního bloku. Ta totiž znemožňuje regulaci, a proto ji řada západních států vůbec nepodepsala. Michálek rovněž poukázal na situaci v Evropě, kdy z porovnání s ostatními evropskými státy vyplývá, že ve střední Evropě (Rakousko, Německo, Maďarsko) převažuje model regulace, zatímco ve státech bývalého socialistického bloku plošný zákaz.

Piráti mají podporu poslanců sněmovních stran, kteří návrh spolupodepsali nebo podpořili - Bohuslava Svobody (ODS), Heleny Válkové (ANO), Petra Dolínka (ČSSD). Návrh přislíbila podpořit i TOP 09. Podle stanoviska Parlamentního institutu byla již vypovídaná úmluva nahrazena modernějšími smlouvami. S vypovězením souhlasí také Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Pokud návrh usnesení projde Sněmovnou, vláda do roka předloží návrh na výpověď parlamentu a Ministerstvo vnitra ČR zpracuje zákon o regulaci prostituce, takže by mohl začít platit ještě v tomto volebním období.

Na diskusi návrhů a tezí popisujících žádoucí způsob regulace se podíleli neziskové organizace pracující v této oblasti, zástupci policie, erotického průmyslu a další aktéři. Návrh má podporu neziskových organizací jako Rozkoš bez rizika, Ulice Plzeň, Network East West a dalších, které zaslaly k návrhu společné stanovisko, ze kterého části citujeme výňatky:

  • Návrh Pirátů opravdu akcentuje zlepšení postavení samotných sexuálních pracujících.

  • Kvitujeme, že Pirátská strana v žádném případě neprosazuje povinnou registraci osob jako prostitutek a prostitutů.

  • Jednomyslně podporujeme teze a stanovisko k prostituci, které Pirátská strana předkládá, a zároveň doufáme v jeho další postup legislativním řízením. Jak ukazují studie ze zahraničí, legislativní vakuum ohrožuje osoby poskytující sexuální placené služby a v Evropě mnoho zemí již přistoupilo minimálně k variantě regulace prostituce. Díky takovým krokům dochází ke snižování násilí na osobách, které poskytují sexuální placené služby, a zároveň ty pak mají možnost se domáhat v mnoha případech svých práv, což jim právní vakuum neumožňuje.

<h3>Odkazy</h3>