Praha, 26. listopadu 2020 – Poslanecká Sněmovna se dnes dopoledne mimořádně sešla k doprojednání zákona o výstavbě pátého jaderného bloku elektrárny Dukovany. Piráti v minulosti opakovaně předkládali své návrhy na zajištění výstavby, která by neohrozila energetickou bezpečnost, integritu státu ani peněženky lidí. Vláda ani Poslanecká sněmovna na formulace Pirátů nereagovala.

Poslanec Petr Třešňák, poslanec a expert v oblasti jaderné energetiky, k tématu dnešní první mimořádné schůze uvedl: „Ačkoli nad potřebou výstavby nového bezemisního zdroje pravděpodobně shoda zůstává, tak rozhodně není shoda na investorském modelu, dodavatelským modelem ani nad způsobem veřejné podpory ve vztahu k financování a státním garancím. V zákoně jsme předkládali několik pozměňovacích návrhů, které mají nedostatky napravit. Nejdůležitější je zastropování ceny na investice z důvodu ochrany rozpočtu i peněženek občanů. Další návrhy řeší spojené agendy, např. kompetence ERÚ nebo způsob přezkumu u správních soudů.“

Zahraničně politické aspekty plánovaného projektu poté shrnul poslanec Jan Lipavský: „Předložil jsem dva pozměňovací návrhy, které by jednoznačně zaručily, aby nebyly nové jaderné zdroje budované technologiemi z Ruska a Číny. Je třeba najít politickou shodu na tom, abychom realizovali spolupráci s partnerem, který bude spolehlivý na desítky let dopředu. O našich návrzích chceme ještě vést debatu.“

Lipavský se též obrátil na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci nestandardní zahraniční cesty, kterou má podniknout poradce prezidenta Martin Nejedlý.

„Včera jsem vyzval ministra Petříčka, aby odebral diplomatický pas Martinu Nejedlému, který plánuje cestu do Moskvy. Kancelář prezidenta si k tomuto účelu najímá letadlo, což je při existenci vládní letky plivancem do tváře daňových poplatníků, kteří zažívají ekonomickou krizi, zatímco osoba bez jakéhokoliv smluvního vztahu ke státu poletí do Moskvy. Ještě skandálnější je fakt, že návštěva se děje s posvěcením ruské vicepremiérky. Vzhledem k tomu, že se zástupci ČR a Ruska na premiérské úrovni nesešli mnoho let, jde o výsměch úřadu premiéra ČR. Na závěr si dovoluji komentovat výrok ředitele ČEZu Daniela Beneše, že ČEZ neřeší bezpečnost z hlediska geopolitické bezpečnosti. To považuji za nebezpečné s přihlédnutím k tomu, že ministr Karel Havlíček říká, že bezpečnost má řešit ČEZ, a pan Beneš říkal, že je to úkolem vlády nebo ministerstva,“ uvedl k bezpečnostním otázkám Lipavský.

„Domnívám se, že Sněmovna by měla přerušit projednávání nízkouhlíkového zákona, který je součástí celého projektu a projednat ho nejdřív na Bezpečnostním výboru. Ať vláda doloží, jak postupuje v těchto aspektech a poté musíme najít politickou shodu. Není možné, aby komunisté s SPD jednostranně tlačily svou ruskou cestu,“ shrnul na závěr Lipavský očekávání Pirátů.