Praha, 23. března 2021 – Piráti představili plán na posílení kapacit pro očkování pomocí dobrovolného zapojení lékáren. Dále žádají dopracování funkčních protipandemických opatření a naopak zrušení těch nesmyslných. Důsledně pak apelují na podporu uzavřených podniků. Připomněli také, že vláda stále nestanovila pravidla pro návrat žáků do škol, o strategii návratu žáků chtějí proto tento týden jednat společně se STAN s ministrem školství. Jednací blok Sněmovny se bude věnovat zejména podpoře péče o děti a o navýšení odměn pěstounům. Piráti a STAN a další sněmovní strany podaly návrh na transformaci kojeneckých ústavů, který umožní, aby do nich nebyly umisťovány nejmenší děti. Ve čtvrtek bude Sněmovna jednat o nové podobě volebního zákona.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se vyjádřil k jednání sněmovny o prodloužení nouzového stavu a souvisejících opatření: „Naprostou prioritou je pro nás racionalizace opatření – chceme posílit to, co funguje, a naopak zrušit nelogická omezení, jako například povinnost nosit roušky v oblastech, kde se lidé nesetkávají. Jsem rád, že některé věci jako vycestování mimo katastr, vláda zrušila. Chceme zvýšit příspěvek firmám na testy a zvýšit četnost ze současného jednotýdenního intervalu. Návrat žáků do škol by měl proběhnout v co možná nejbližší době. Vláda stále nevyřešila kompenzace zavřených podniků, které postupně krachují a také přísun vakcín. Zde proto navrhujeme ke zvážení možnost očkování v lékárnách, o které budeme jednat s ministrem Blatným a premiérem. Ve věci prodloužení nouzového stavu se budeme rozhodovat na základě jednání.”

Poslanec Petr Třešňák uvedl podrobnosti k návrhu Pirátů na zapojení lékáren do očkování: „Jednou z priorit ke zvládnutí pandemie je očkování. V následujících měsících dorazí milionové dodávky vakcín a bude třeba zjistit dostatečnou očkovací kapacitu. Připravujeme novelu zákona, která by umožnila zapojit do očkování lékárny. To již funguje v několika evropských zemích, v nichž některých očkují přímo lékárníci. Zapojení lékáren bude dobrovolné a lékárnici by prošli patřičným zaškolením. Účelem je zajistit paralelní strukturu k velkokapacitním očkovacím centrům a praktickým lékařům a získat potřebné očkovací kapacity zejména v regionech, kde je dobrá dostupnost lékáren.”

Poslanec Martin Jiránek připomněl, že vláda nadále dostatečně neřeší kompenzace pro podnikatele a postižené podniky: „Pro obchody, restaurace a další postižené firmy přišla zpráva, že omezení budou trvat minimálně do konce dubna. Vláda přitom od ledna omezuje další programy a náhrady. Ministerstvo financí navíc nový program Covid – Nepokryté náklady cíleně limituje a situace mnoha firem již od Vánoc zavřených se tím výrazně zhorší. Máme proto návrhy, jak program zlepšit, pokrýt větší množství firem a budeme o tom s ministry jednat.”

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se vyjádřila k návrhům na plénu, které se týkají rodin s dětmi: „Na dnešní schůzi proběhne díky pozměňovacímu návrhu, který předkládám, i jednání o podpoře transformace kojeneckých ústavů a dětských center pro děti do 3 let, které by měly primárně sloužit dětem s těžkým postižením a jejich rodinám, nikoliv dětem, které jsou odebírané často ze sociálních důvodů. Na jednání je také novela o pěstounech, kde podporujeme navýšení odměn u všech typů pěstounů. Pro všechny rodiny s malými dětmi je důležitá dostupnost školek. Chceme zachovat dobrovolnost názvu – není nutné všechny dětské skupiny nazvat jesle, jak chce paní ministryně – a klíčové pro nás je zachovat možnost navštěvovat tato zařízení i po dovršení věku 4 let. Chceme flexibilní a dostupnou péči. V rámci očkování u dětí také navrhujeme zjednodušení související administrativy. Za závažné považuji dva zákony o pomoci v hmotné nouzi, na které se zaměřil i ombudsman Stanislav Křeček, který doporučuje uvedené zákony v navržené podobě nepřijímat, protože výrazně dostupnost pomoci omezují. Budeme žádat o přerušení projednávání těchto dvou problematických bodů a místo toho projednání podpory pěstounů.”

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal informoval o vývoji v projednávání volebního zákona: „Tento týden ve čtvrtek nás čeká projednání novely volebního zákona. Existuje návrh ODS podpořený na Ústavně právním výboru ANO a SPD, aby o tom, komu připadne část mandátů, rozhodly strany po volbách. To odporuje ústavnímu principu přímé volby, rozhodovat mají voliči, ne strany. Předložíme proto pozměňovací návrh, který rozhodne už v rámci sčítacího procesu, a to ve smyslu zachování poměrnosti zastoupení stran i krajů, jak požaduje i Ústavní soud.”

Předseda Bartoš se vyjádřil také ke včera zveřejněným výsledkům závěrů NKÚ, které potvrdilo obavy Pirátů, kteří na NKÚ podali podnět kvůli podezřelým nákupům ochranných pomůcek: „Věc chceme projednat tento týden na plénu. Členové vlády by měli vyvodit odpovědnost za závažná selhání, způsobené škody a naprostou ignoraci českých výrobců ochranných pomůcek. Je absolutně nepřijatelné, aby způsobené škody platil běžný poctivý daňový poplatník. Situaci už řeší i protimafiánský útvar NCOZ. Naši analytici ale mají i některé podklady a informace navíc, které by mohly být relevantní. Podali jsme proto doplnění k trestnímu oznámení od NKÚ.”