Praha, 15. února 2019 – Pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal je připravený předložit novelu, která zruší vysoký poplatek za podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten byl donedávna jediným pro občany bezplatným prostředkem ochrany veřejného zájmu v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Zpoplatnění jinak obecného institutu podnětu exkluzivně pro oblast veřejných zakázek částkou v hodnotě 10 tisíc korun se v roce 2016 v zákoně objevilo z iniciativy poslanců a nebylo součástí původního vládního návrhu zákona. Pozměňovacímu návrhu z dílny poslanců ČSSD předcházel bezprecedentní lobbing ze strany pracovníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protiústavnost poplatku již namítaly u soudů protikorupční neziskové organizace.

„Je zcela absurdní, aby občan musel nést vysokou poplatkovou povinnost za to, že státu ve svém volném čase pomáhá plnit úkoly, ke kterým je sám ze zákona povinen. Jedná se o nepřiměřený zásah do petičního práva garantovaného Listinou základních práv a svobod,“ vysvětluje situaci pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal.

Návrh na zrušení poplatku od spolku Oživení u Ústavního soudu podpořila také Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Ve svém podání protiústavnost předmětného poplatku vysvětlovala nejenom nepřiměřeným zásahem do ústavně garantovaného práva petičního, ale také nepřímou diskriminací na základě majetku. Návrhu bohužel nebylo ze strany Ústavního soudu vyhověno z procesních důvodů. Piráti proto nyní budou usilovat o jeho zrušení legislativní cestou.