Praha, 17. března 2020 – Piráti dnes premiérovi navrhnou sérii opatření pro zmírnění ekonomických dopadů současné epidemie – návrhy směřují především k podpoře firem a soukromníků. Diskutovat chtějí i o dostupnosti zdravotních ochranných pomůcek, dostupnosti léků v lékárnách a nemocnicích a také o řešení sociálních dopadů nenadálé situace.

„Současná situace má již teď znatelné dopady na ekonomiku ČR, a to jak na firmy, tak jednotlivce. Lze předpokládat nutnost masivních investic do ekonomiky ze strany státu. V tuto chvíli je však na místě řešit především úlevy na straně firem a soukromníků. Požadujeme tedy odlehčení pro zaměstnavatele v zasažených odvětvích v podobě odpuštění sociálních a daňových odvodů z práce za zaměstnance. Dále navrhujeme odpustit OSVČ bez příjmů povinné odvody a prodloužit ošetřovné a rozšířit ho i na OSVČ. Nutné je z našeho pohledu také poskytovat bezúročné půjčky i v menším objemu, než 500 tisíc korun. Musíme podpořit kurzarbeit – zvýšit podíl státu na mzdových nákladech a zjednodušit byrokracii. A v neposlední řadě chceme, aby nemocenskou za lidi v karanténě hradil stát,” vysvětlil autor návrhů pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

S premiérem pak Piráti chtějí diskutovat i dostupnost zdravotních ochranných pomůcek, kterou Piráti označili za prioritní, zmapování dostupnosti léků v lékárnách a nemocnicích a také řešení sociálních dopadů celé situace.

„Harmonogram a pravidla pro distribuce ochranných osobních pomůcek jsou v tuto chvíli zásadní, stejně jako navýšení výrobních kapacit tohoto materiálu. Dále chceme apelovat na dodání analýzy dostupnosti léků a případných rizik spojených s jejich nedostatkem,” informoval předseda strany Ivan Bartoš.

Piráti už v pondělí adresovali ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové dopis, v němž mimo jiných opatření navrhli personální posílení pro zajištění chodu pobytových zařízení sociálních služeb a podporu péče o děti pracovníků klíčových profesí. Piráti také publikovali doporučení pro zastavení šíření viru.

  • Předseda Pirátů Ivan Bartoš se včera sešel s předsedy ostatních opozičních stran, kde vznikla tato společná výzva vládě:

  • Vyzýváme vládu, aby říkala pravdivé informace o skutečném stavu zásob ochranných pomůcek pro pracovníky v ohrožených profesích, včetně jasného harmonogramu a plánu jejich distribuce.

  • Vláda musí vše podřídit tomu, aby byl počet testovaných co nejvyšší.

  • Vláda musí být otevřená. Veřejnost má právo vědět, jaký je krizový scénář a další předpokládaný vývoj. Budou vznikat krizová centra? Stejně tak, jak dlouho budou opatření trvat? Co musí nastat, aby opatření byla postupně rušena?

  • Jako volení zástupci velké části veřejnosti žádáme předsedu vlády, aby nás pravidelně informoval o závažných krocích své vlády.