Praha, 28. srpna 2018 – Piráti dnes v Poslanecké sněmovně zorganizovali seminář na téma evropské směrnice o autorském právu. Na programu je více než deset vystoupení pozvaných právníků, zástupců médií nebo pracovníků ministerstev. Hlavním tématem je článek 13, podle nějž by internetové platformy umožňující nahrávání obsahu uživateli měly kontrolovat obsah pomocí automatických filtrů. Na seminář pořádaný Pirátskou stranou dorazilo přes 70 návštěvníků. Pořadateli jsou pirátští poslanci Mikuláš Peksa a Lenka Kozlová.

„Už během akreditace účastníků jsme byli příjemně překvapení, kolik lidí problematika autorských práv zajímá. Velký zájem byl i o možnost vystoupení, kde jsme ale byli limitovaní kapacitou. Do hlasování o pozměňovacích návrzích v Evropském parlamentu zbývají dva týdny a během té doby budeme publikovat informace a aktuality na našem webu zachraninternet.cz,”

uvedl poslanec Mikuláš Peksa.

V dopoledním bloku zazněly příspěvky advokátů a odborníků na autorské právo. Zaznělo, že problematiku znepřehledňuje používání anglických výrazů i to, že řada českých termínů není jasně definovaná. Došlo i na připomenutí známého případu portálu Pirate Bay. Ten zprostředkovával stahování děl chráněných autorským právem. Soudní dvůr EU v roce 2009 rozhodl, že je tato praxe nezákonná. Neméně zajímavý je i případ McFadden z roku 2016. Jeden z uživatelů totiž v obchodě nabízejícím wi-fi zdarma stáhl autorsky chráněný hudební soubor. Soudní dvůr v roce 2016 rozhodl, že poskytovatel wi-fi není zodpovědný za zneužití třetí stranou. V závěru dopoledního bloku také zaznělo, že chystaná evropská směrnice bude likvidační pro malé firmy. Google a další velké společnosti mají dostatek prostředků k tomu, aby technicky filtrování obsahu zvládli. A je pro ně přitažlivá představa, že odpadne konkurence malých firem.

V odpolední části semináře mimo jiných vystoupí zástupce sdružení OSA, akademici z Masarykovy univerzity a také zástupce Iuridicum Remedium, neziskovky působící v oblasti lidských práv. Z celé akce pořizují organizátoři videozáznam, který bude dostupný na komunikačních kanálech Pirátské strany.