Praha, 26. března 2019 – Kontrola plnění doporučujícího usnesení Poslanecké sněmovny k navýšení platů učitelů, nefunkční eNeschopenka a postoj vlády ke změně klimatu. To byla hlavní témata, která Piráti uvedli před pokračováním 27. schůze Poslanecké sněmovny na tiskovém brífinku.

V úvodu tiskové konference připomněl Lukáš Bartoň, místopředseda školského výboru, usnesení Poslanecké sněmovny doporučující zvýšit plat učitelům: „Poslanecká sněmovna v usnesení z prosince 2017 vyzvala vládu, aby navýšila platy učitelů na 130 % průměrné mzdy do roku 2020. Nyní se o rozpočtu na rok 2020 jedná, proto jsme požádali Sněmovnu o zařazení bodu ke kontrole tohoto usnesení. O tom, jak vláda hodlá navýšit platy učitelů, proto budeme jednat dnes.“

Lukáš Kolářík, předseda Podvýboru pro IT a dávkové systémy informoval o postoji Pirátů ke zpoždění zavedení eNeschopenky: „K projednávání eNeschopenky, která měla být funkční již od 1. ledna 2019, se Sněmovna vrátí zítra. Nynější oddělení zrušení karenční doby a nasazení eNeschopenky vítám, protože ministerstvo nebylo schopné připravit funkční verzi. Na druhou stranu to byl jediný bič vůči ministerstvu, aby projekt eNeschopenky dokončilo včas. Doufám proto, že na konci roku zde nebudeme řešit tentýž problém.“

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová uvedla, že Piráti iniciovali další pevný bod, kterým je postoj vlády ke změně klimatu: „Očekáváme vystoupení ministra životního prostředí nebo premiéra, kteří nás budou informovat o postoji České republiky ke klimatické změně a strategii Evropské komise. O materiálu Čistá planeta pro všechny budeme dnes debatovat s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Raffaelem Maurem Petriccionem a s poslanci a senátory z dotčených výborů.“

Piráti dále očekávají úspěch návrhu na zrovnoprávnění manželství v prvním čtení: „Registrované partnerství negarantuje stejná práva a povinnosti jako manželský svazek. Je tedy načase, aby stát přestal dělit občany do škatulek a umožnil uzavírat manželství všem párům, jako už to ostatně uzákonilo 26 států,“ uvedl jeden z překladatelů František Kopřiva.