Novela energetického zákona přinese zakládání energetických společenství i možnosti sdílení energií mezi více odběrnými místy. „To je klíčový dílek, který dlouho chyběl k tomu, aby byl u nás potenciál obnovitelných zdrojů využít naplno. Hlavním účelem takových společenství či komunit není primárně vytvářet zisk, ale poskytovat přínos svým členům. Komunitní energetika tak přináší občanům úspory v podobě levnější energie, kterou sami vyrobí v rámci společenství. Stane se tak jedním z nástrojů, jak zvýšit energetickou nezávislost domácností, samospráv i malých podniků a především tak zmírnit dopady vysokých cen energie” uvedl pirátský náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák, který změnu dlouhodobě prosazoval.

V praxi bude komunitní sdílení vypadat podobně jako v zahraničí – pokud například obec bude mít na střeše úřadu či školy nainstalované solární panely, bude moci energii z nich vyrobenou sdílet také s několika dalšími domy nebo ji použít v jiných částech obce, například na sportovištích či hospodářských objektech. Podobně to bude platit i o fotovoltaice umístěné na obytných domech s byty. „Náš cíl je dlouhodobý. Jde nám o budování odolné energetiky, méně náchylné na vnější vlivy. Odolnost by měla být především ze strany domácností a menších podniků, které se stanou nezávislejšími na energiích od velkých firem,” řekla Klára Kocmanová.

Novela s sebou přináší i možnost sdílet elektřinu i mezi 10 předávacími místy bez nutnosti “vstupu do komunity”. „Nově tak bude možné vyrábět například elektřinu z fotovoltaické elektrárny na chalupě v jiném místě republiky a tu pak spotřebovávat doma v městském bytě, či v bytě příbuzných se kterými se dotyčný vlastník výrobny dohodne,” vysvětlil Petr Třešňák.

Součástí úpravy je i výrazné snížení byrokracie spjaté s využitím energií z obnovitelných zdrojů a zavedení rozsáhlé digitalizace. S mnohem vyšší mírou decentralizované energetiky bude totiž spjato i velké množství dat o výrobě a spotřebě v reálném čase, a to i mezi různými provozovateli distribučních soustav. K tomu bude sloužit Energetické datové centrum, jež se bude průběžně spouštět.

Zákon současně zavádí definici takzvaného zranitelného zákazníka. „Ta se týká osob, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na elektrických zařízeních, tedy například na dýchacích přístrojích, a kteří tedy musí mít zvláštní ochranná opatření proti odpojení od energie,” vysvětlila Klára Kocmanová.

Přijetí zákona bude dalším výrazným impulsem k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše již dříve prosadilo zcela zásadní zjednodušení povolování a provozování všech obnovitelných zdrojů energie včetně instalace solárních panelů.