Praha 2. března 2018 – Poslanecký klub České pirátské strany v rámci svého transparentního přístupu vypisuje výběrové řízení na pozici nominanta České pirátské strany do Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, který bude volen Poslaneckou sněmovnou PČR. Pětičlenná Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Uchazeči se mohou přihlásit elektronicky a pokud splní předpoklady, budou pozváni k pohovorům.

Kromě podmínek stanovených zákonem požadují Piráti navíc odbornost v oboru ekonomické kontroly a dopravy, názorovou shodu s programem Pirátů, pravidelnou komunikaci s poslaneckým klubem a členskou základnou i některé další podmínky. Zájemce musí předložit vizi působení na dané pozici.

Termín podání elektronických přihlášek je do 21. 3. 2018 (10:00). Případné osobní pohovory jsou předběžně plánovány na na pondělí 26. března 2018.

Bližší informace k výběrovému řízení naleznete zde: