Praha, 14. října 2021 – Piráti na Ministerstvu vnitra před pár týdny zaregistrovali svůj politický institut, a to jako zapsaný ústav. Nyní hledají kandidáty do vedení institutu, ale i zájemce o působení v akademickém či dobrovolnickém kruhu. Institut π má především rozvíjet liberální ideologická východiska a soustředit se na dlouhodobý výhled pirátských politik i témat. Hlavními nástroji ústavu bude výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost.

„Momentálně jsme oficiálně zaregistrovaní a vypsali jsme výběrové řízení na ředitelku či ředitele, od nichž primárně očekáváme strategickou vizi institutu,“ uvedla předsedkyně správní rady π, Markéta Gregorová. „Věříme, že pirátské myšlenky, jak je definoval již zakladatel pirátského hnutí Rick Falkvinge, jsou univerzální a mají přesah do všech oblastí života i politiky. A v institutu π je chceme dále rozvíjet,“ dodala Gregorová.

A proč zrovna π? Jak vysvětlila navrhovatelka názvu a členka správní rady Jana Michailidu: „π představuje fonetický přepis zkratky “pirátský institut”, jde tedy za kořeny, ale vlastní cestou. Zároveň vyjadřuje nejlépe šířku témat, která řešíme, jelikož pomocí něj matematicky definujeme kruh. Také symbolizuje naši nekonvenčnost a bude proto zapamatovatelnou a odlišitelnou značkou našeho institutu.“