Praha, 6. listopadu 2018 – Z iniciativy místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové včera proběhlo setkání náměstkyň Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví v rámci návštěvy Dětského centra Veská v Pardubickém kraji. Hlavním tématem, které spolu s nimi řešili také radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí, ředitelky dětských center a další aktéři, byla již probíhající proměna kojeneckých ústavů a péče o ohrožené děti.

„Snižování počtu dětí, které jsou do ústavů umisťovány, se daří v mnoha krajích ČR. Dalším krokem je celková proměna těchto zařízení tak, aby sloužila rodinám dětí se závažným zdravotním postižením. V Pardubickém kraji mají zpracované plány transformace, které zaručí, aby malé děti nezůstávaly v ústavech, a také řeší financování komplexního doprovázení rodin s dětmi s těžkým zdravotním hendikepem,“

uvedla poslankyně Olga Richterová.

„Unikátní je, že se podařilo dostat k jednacímu stolu všechny zainteresované subjekty – nejenom ministerstva, ale i kraje, kterých se aktuálně týkají finanční náklady transformace, a které musí zajistit terénní a ambulantní služby. Jsem proto velmi ráda, že k tomuto setkání a odborné debatě, obohacené i o vstupy Nadace Sirius, došlo. Nyní je potřeba přijmout příslušná opatření, zejména nastavit financování zdravotních úkonů poskytovaných v dětských centrech bez úhrady ze strany pojišťoven,“

doplnila Richterová.

Ředitelka dětského centra Veská podrobně informovala o povaze pobytových, terénních i respitních služeb, které poskytuje její zařízení, a upozornila, že se starají i o pacienty z jiných regionů. Komplikace s financováním zazněly také ze strany představitelů kraje. Ti žádali informace z ministerstev k tomu, jak bude zajištěno financování do budoucna, aby mohli adekvátním způsobem nastavit systémové projekty, o něž nyní mohou žádat z fondů EU.

„Všem jsem na místě slíbila, že budu i nadále komunikovat s příslušnými ministerstvy a současně připomínat, že před touto dírou v systému není možné dál zavírat oči,“ zdůraznila Richterová.