Praha, 9. února 2018 – Pirátští poslanci Radek Holomčík a Jan Pošvář předložili návrh na novelizaci vodního zákona, který zvýší ochranu oblastí přirozené akumulace vod. V případě přijetí návrhu zabrání novela hazardování se strategickými zdroji pitné vody, jako se tomu děje například na jihu Moravy. Tam potenciální těžba štěrkopísku mezi obcemi Uherský Ostroh a Moravský Písek může ohrozit klíčové prameniště pro téměř 150 000 obyvatel okresu Hodonín. Poslanci hnutí ANO, SPD, KSČM a ČSSD tento návrh v Zemědělském výboru nepodpořili. A to navzdory slibům, které dávali veřejnosti před volbami.

Poslanecká sněmovna bude na příští schůzi řešit ve 2. čtení novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vládní novela ovšem neřešila důležitý § 28, který se týká tzv. chráněných oblastí přirozené akumulace vod.

„Vzhledem k rostoucí hrozbě sucha musí být ochrana zdrojů pitné vody naprostou prioritou. Proto náš pozměňovací návrh zpřísňuje možnosti povrchové těžby a dalších činností, které by mohly ohrozit oblasti, kde se spodní voda přirozeně akumuluje,“ upřesňuje jeden z předkladatelů, Radek Holomčík.

Tento pozměňovací návrh byl na pořadu dnešního jednání Zemědělského výboru PSP ČR, který ji, díky hlasům poslanců ANO, SPD, KSČM a ČSSD, nedoporučil Poslanecké sněmovně schválit.

„Mrzí mě krátkozraký přístup poslankyň a poslanců, kteří posuzují návrh jen dle hypotetických dopadů na podnikání, ale ignorují význam vody pro občany ČR. O to víc, že všechny strany ve Sněmovně ve svých programech ochranu vody měly. Odsuzujeme politikaření a nezodpovědnost v tak důležitých věcech, jako jsou zdroje pitné vody,“ dodává další z předkladatelů, Jan Pošvář.

Případné přijetí novely se s nedoporučujícím stanoviskem Zemědělského výboru vzdálilo. Bylo by ale důležité pro ukončení 10 let trvajícího sporu o těžbu štěrkopísku na Uherskobrodsku ležícího na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Dle názorů odborné veřejnosti, okresní vodárny, představitelů 57 dotčených obcí i odboru životního prostředí Městského úřadu Veselí nad Moravou, hrozí právě v důsledku povrchové těžby nenávratné poškození pramenišť pitné vody pro téměř 150 000 lidí.

„Tímto náš boj ale nekončí. Oslovíme představitele ohrožených 57 obcí, aby vytvořili tlak na své stranické kolegy ve Sněmovně a využijeme i další zákonné možnosti. V blízké budoucnosti bude Sněmovna projednávat další novelizaci vodního zákona. V případě neúspěchu předložíme tuto novelu znovu,“ vysvětluje Holomčík.